Goede milieuprestaties
Dow in de Benelux zette in 2004 goede milieuprestaties neer; zo nam de hoeveelheid afvalwater af en werd minder afval aangeboden voor verwerking ook nam het aantal morsingen af. De uitstoot van CO2 per ton product daalde met vijf procent. Als gevolg van de toegenomen productie steeg de CO2- emissie in absolute cijfers echter wèl.

Zorg voor medewerkers
Met de wereldwijde reorganisatie vervielen het afgelopen jaar 98 banen bij Dow in de Benelux. De meeste van deze functies vervielen bij Dow in Terneuzen. Dow heeft geprobeerd een passende oplossing te vinden voor alle medewerkers die hun baan verloren. Omdat het merendeel van de betrokken medewerkers met vervroegd pensioen ging, bleven de gevolgen van de reorganisatie beperkt.
Het lukte helaas niet om de uitstekende veiligheidsresultaten van 2003 vast te houden. In 2004 vonden in de Benelux twintig ongevallen plaats, waarvan veertien in Terneuzen.
Het ging bijna alleen om lichte ongevallen. Ondanks de toename, zijn de veiligheids-resultaten van Dow nog steeds goed te noemen en ligt het aantal ongevallen ver onder het gemiddelde in de chemische industrie.

Hoge omzet en winst
Ten opzichte van 2003 steeg wereldwijd de omzet van The Dow Chemical Company het afgelopen jaar met 23 procent naar 40,2 miljard dollar. De winst steeg naar 2,8 miljard dollar, ondanks een toename van de grondstof- en energiekosten met ruim 3,4 miljard dollar. De vraag naar Dow-producten steeg, evenals de prijs. Gecombineerd met de kostenbesparings-programma’s leidde dit tot de uitstekende financiële prestaties. De investeringen die The Dow Chemical Company de afgelopen jaren in de Benelux deed, werpen vruchten af: de productie steeg hier met tien procent. Ook het Valuepark in Terneuzen ontwikkelde zich voorspoedig; in 2004 is een contract getekend met Bertschi voor de aanleg van een railterminal en in 2005 zal Oiltanking de opslagterminal voor chemicaliën in gebruik nemen.

Stemmen op duurzaamheid
Dit jaar heeft Dow een opiniepeiling aan het duurzaamheidsverslag gekoppeld. Via www.dowbenelux.com kunnen belangstellenden een stem uitbrengen op het duurzaamheidsproject van hun voorkeur. Zo wil Dow te weten komen welke duurzaamheidsinspanningen het meest gewaardeerd worden door de omgeving.