Bij de keuze van een evenementlocatie blijkt duurzaamheid onderaan het prioriteitenlijstje te staan. Als de keuze echter eenmaal is gemaakt dan is een duurzaam aanbod wel belangrijk. Dat meldt Theater Amsterdam naar aanleiding van een onderzoek onder B2B eventmanagers naar de rol die duurzaamheid speelt bij het kiezen van een evenementenlocatie.

Wat wel van belang is bij het kiezen van een evenementenlocatie zijn de catering op locatie en de aanwezigheid van parkeergelegenheid. Het blijkt dat zij even belangrijk worden gevonden, gevolgd door de mate van ontzorging die de locatie aanbiedt.

Ook bereikbaar met het openbaar Vervoer en de omgeving zijn van belang, maar toch minder dan wellicht zou mogen worden verondersteld. Pas na de bereikbaarheid met OV en de omgeving komt de duurzaamheid van de locatie in beeld. Om aan het thema duurzaamheid meer invulling te geven is gekeken naar de effecten daarvan op he aanbod aan water en vegetarische producten. Wat blijkt? In de evenementenorganisatie wordt weinig prioriteit gegeven aan het schenken van kraanwater; flessen water vindt men over het algemeen ook goed.

Het is wel belangrijk dat dit glazen flessen zijn, en de glazen recyclebaar zijn. Want het aanbieden van disposables tijdens het evenement, zoals plastic bekers, werd sterk afgekeurd. Men vond het heel belangrijk om hier bij evenement rekening mee te houden.

Vleesloze keuzes

Volgens de resultaten van het onderzoek van Theater Amsterdam wordt er aan het aanbod van vegetarische opties voor evenementen relatief veel waarde gehecht; meer dan negentig procent vindt dit heel belangrijk. Het aanbieden van biologische producten en veganistische producten blijken iets minder belangrijk. Veertig procent zegt veganistische opties belangrijk te vinden.

Plastic is een no go

Twintig procent van de respondenten gaf aan een duurzame evenementenlocatie heel belangrijk te vinden bij het maken van een locatiekeuze – voor 10 % was dit absoluut niet belangrijk. In de organisatie van het evenement zelf, bleken het maken duurzame keuzes belangrijker. Zo is het gebruik van plastic op evenementen een absolute no go; 75% geeft aan het belangrijk, of zelfs heel belangrijk, te vinden dat er zo min mogelijk disposables worden ingezet. Minder dan 10% vindt dit helemaal niet belangrijk. Het tegengaan van voedselverspilling staat ook hoog op de prioriteitenlijst; bijna 70% zegt dit belangrijk te vinden.