Het duurzaamheidverslag rapporteert over de resultaten die The Greenery in het kader van haar duurzaamheidbeleid in 2008 gerealiseerd heeft. Het duurzaamheidverslag is dit jaar volgens GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative) opgesteld. The Greenery is erin geslaagd de impact van haar bedrijfsvoering op haar omgeving te verkleinen. Deze verbetering van de duurzame bedrijfsvoering is onder andere gerealiseerd door een daling van de CO2-uitstoot, minder waterverbruik (-9%) en minder elektriciteitsverbruik (-7%). Daarnaast hebben efficiencymaatregelen in logistiek of bij Dijco, het transportbedrijf van The Greenery,voor een forse reductie in brandstofverbruik gezorgd en zijn er wereldwijd Food Chain Partnership-projecten opgestart om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de teelt te verduurzamen.

Gezond is meer
The Greenery geeft invulling aan haar duurzaamheidbeleid onder de naam Gezond is meer. Hiermee toont The Greenery dat duurzaamheid zich niet beperkt tot milieumaatregelen alleen. Het beleid behelst ook maatregelen op het vlak van Gezonde Teelt, Gezonde Variatie, Gezonde Innovatie, Gezonde Bedrijfsvoering, Gezonde Medewerkers en Gezonde Communicatie. Door op elk van deze vlakken maatregelen en doelstellingen te formuleren ontstaat de juiste balans tussen People, Planet en Profit.