Op deze bijeenkomst kwamen ruim 700 jonge boeren uit Nederland, Duitsland en België af. Over de strategie van het concern voor de komende jaren kwamen de boeren weinig te weten. Daar studeert het hoogste management nog op. Ook aan uitspraken over de verwachte ontwikkelingen in de zuivelmarkt waagden ’t Hart en coöperatievoorzitter Cees Wantenaar zich niet.

Wel schetst het hoogste management een beeld van de mogelijke ontwikkelingen van de zuivelmarkt in 2020. Daar werd een grote bandbreedte bij gehanteerd. Zo zou melkvet terug in beeld kunnen zijn als hooggewaardeerde bron van voedingsmiddelen, vooral voor kinderen. Melkvet zou echter even goed aangewend kunnen worden als diesel voor personenauto’s.

’t Hart was wel stellig over duurzaamheid. Problemen met methaanuitstoot, dierenwelzijn en grondstoffenverbruik moeten dan zijn opgelost in de melkveehouderij.