Om onze planeet leefbaar te houden, is een transitie naar een duurzame manier van werken en ondernemen noodzakelijk. Bedrijven moeten daarom inzicht krijgen én geven in de impact van hun activiteiten op het klimaat en de samenleving. Tijdens de eerste Masterclass Duurzaamheid voor financials van Nyenrode Business Universiteit op 21 maart 2023 kregen de deelnemers door de lezingen van verschillende sprekers een goed beeld van de kansen en bedreigingen van de duurzaamheidstransitie voor hun organisatie. En handvatten hoe je als organisatie kunt omgaan met de verplichte CSRD-richtlijn vanaf 2024. Wanneer je je als bedrijf bewust bent van de impact van je activiteiten en streeft naar duurzame oplossingen, kun je bijdragen aan een betere toekomst voor iedereen.

Duurzaamheidstransitie en verplichte rapportage

Diane Zandee, PhD student aan Nyenrode Business Universiteit en consultant Sustainability & Finance, opende de masterclass met haar lezing over de duurzaamheidstransitie en dat deze van ons allemaal een gedragsverandering betekent. Om te duiden wat de verplichte CSRD-richtlijn met zich meebrengt nam Zandee de deelnemers mee in de verschillende standaarden binnen de CSRD. Ze breekt een lans voor een objectieve rapportage en geeft deelnemers het advies om goed na te denken over de besluitvormingsprocessen en wie daarbij betrokken moet worden.

Verslaglegging

René Orij, hoogleraar duurzaamheidsverslaggeving aan Nyenrode Business Universiteit, nam het stokje van Diane Zandee over met een lezing over duurzaamheidsverslaggeving. Volgens Orij moet daarin de gehele waardeketen worden meegenomen. Hij stelt dat van bedrijven wordt gevraagd om te streven naar waardecreatie voor ‘People, Planet en Profit’. Dit vraagt om gedragsverandering en het maken én borgen van nieuwe keuzes binnen de bedrijfsvoering.

Circulair businessmodel

Remko Walsweer, CFO van afvalverwerker PreZero, deelde zijn ervaringen met de transitie van een lineair naar een circulair businessmodel. PreZero leert organisaties op een andere manier naar afval – en daarmee naar gebruik en hergebruik van materialen – te kijken. Belangrijk hierin is om duurzaamheid echt op de agenda van de board te zetten. Door middel van diverse initiatieven, netwerken en projecten draagt PreZero bij aan een circulaire economie en de bescherming van het klimaat. Zo heeft Green Collective al 40% aan gereden kilometers en emissie bespaard en wordt er samen met glastuinders gekeken naar het verduurzamen van de warmte en CO2 die vrijkomt bij de verbranding van niet-recyclebare afvalstromen.

Assurance

Nicoline Dikmans, Senior Manager ESG Assurance bij PwC Nederland, belichtte tijdens haar lezing de accounting- en auditkant van duurzaamheid. De CSRD-richtlijn verplicht bedrijven om vanaf 2024 te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Dikmans daagt bedrijven uit om een open, eerlijk en transparant verhaal te vertellen. Maar wat ga je als bedrijf rapporteren? Wat wordt de lens waarmee je de rapportage vormgeeft? Het advies van Dikmans: zie de verslaglegging als middel om gericht te werken aan duurzaamheid en niet als doel op zich.

Grip op duurzaamheid

Duurzaamheidsadviseur Cora Schop van platform Green by Blue helpt MKB-organisaties inzicht en grip op duurzame prestaties te krijgen. Zij ziet een groot krachtenveld rondom ESG en duurzaamheid ontstaan. Overheden maken afspraken met harde verplichtingen en investeerders en aandeelhouders eisen ook meer inzicht in de prestaties op het gebied van ESG. Daarnaast worden consumenten kritischer en de stem van bijvoorbeeld werknemers en NGO’s luider. Voor het MKB is het daarom van groot belang inzicht te krijgen in de impact van hun gehele supply chain; van de hulpbronnen die ze gebruiken en de leveranciers die zij inzetten tot aan hun klanten, werknemers en aandeelhouders.

Waardecreatie

De Masterclass Duurzaamheid heeft laten zien dat duurzaamheid niet alleen belangrijk is voor het behoud van onze planeet, maar ook kansen biedt voor bedrijven om waarde te creëren en een positieve impact te hebben op de samenleving. Door bewust te zijn van de impact van hun activiteiten en te streven naar duurzame oplossingen, kunnen bedrijven bijdragen aan een betere toekomst voor iedereen. De sprekers gaven als afsluiting nog een aantal tips mee:

  • Begin op tijd en begin klein, zie het niet als een té grote berg die beklommen moet worden.
  • Kies een beperkt aantal thema’s binnen je organisatie en focus je daarop.
  • Betrek de hele organisatie bij de transitie. Communiceer regelmatig waarom het belangrijk is en maak de voortgang zichtbaar.