Dit groeicijfer blijkt uit het onderzoek -Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland’ van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (Rug). Het is voor de tweede keer dat dit onderzoek is verricht.

Sinds 1994 vertoont het duurzaam beleggen een sterkere groei dan het regulier beleggen. Dit betekent dat het duurzaam beleggen al sinds dat jaar marktaandeel verovert. Voor duurzaam sparen gaat die trend zelfs terug naar 1988 waarbij alleen in 1992 een net iets lager groeipercentage werd gerealiseerd. Van het totaal belegde bedrag wordt overigens in Nederland nog maar 1,2 procent duurzaam belegd. Voor de besparingen is dat 2,3 procent.

Een belangrijke factor in het succes van duurzaam sparen en beleggen, vormt de groenregeling. Deze maakt het sinds 1996 mogelijk om op fiscaal aantrekkelijke wijze groen te beleggen of sparen. Na een aanvankelijk aarzelende start aanvang 2000 vanwege onduidelijkheid over de fiscale status van de groenregeling in het nieuwe belastingstelsel kwam de toeloop aan nieuwe beleggers en spaarders sterk op gang nadat duidelijk was dat de groenregeling haar aantrekkelijkheid zou behouden.

De VBDO is een vereniging van particuliere- en de meeste institutionele beleggers en spreekt directies van beursgenoteerde ondernemingen aan op hun inspanningen wat betreft hun milieu- en sociale beleid. Op de lange duur zullen bedrijven met het credo -people, planet, profit’ hoog in top, de beste rendementen laten zien, zo menen de duurzame beleggers die de VBDO vertegenwoordigt. De rendementen van duurzame beleggingen doen overigens nu ook al niet onder voor -normale’ beleggingen.

Samen met de RUG ontwikkelde de VBDO een analysemethode om regelmatig de omvang van de duurzame beleggingen en besparingen vast te stellen. De gebruikelijke producenten van informatie over de financiële sector rubriceren de data tot op heden nog niet op grond van het aspect van duurzaamheid. Een lacune waarin de VBDO sinds enige jaren in heeft voorzien.

De publicatie zal binnenkort ook online beschikbaar komen.