Voorafgaand aan het diner heeft Deloitte navraag gedaan onder haar cliënten in de transportwereld over verantwoord ondernemen. Hieruit is gebleken dat groen ondernemen hoog op de agenda staat. Er wordt veel geïnvesteerd, voorwaarde is wel dat deze investeringen geld opleveren. Idealisme en euro’s komen bij elkaar als de juiste groene investeringen gedaan worden. Een zuiniger wagenpark is bijvoorbeeld niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook de nodige brandstofbesparing op.

De sector is dus op de goede weg. Wel zijn er nog mogelijkheden om nog meer resultaat te halen op de investeringen. Op management niveau wordt het beleid op het gebied van groen ondernemen gemaakt, maar de doorvertaling naar de werkvloer blijft achter. ‘Dit zou relatief simpel op te lossen zijn door werknemers een financiële KPI mee te geven die gekoppeld is aan een ‘groene’ doelstelling’, zegt Marc Engel, Director bij Deloitte, ‘deze KPI’s zijn vaak gemakkelijker vast te stellen dan men denkt.’

Verder zien we dat de meeste bedrijven een groen beleid voeren met daaraan duidelijke doelstellingen gekoppeld. Meer nationale en internationale coördinatie en samenwerking op sectorniveau zou leiden tot nog meer resultaat. ‘Wat we nu zien is bijvoorbeeld dat in elke regio een eigen beleid wordt gevoerd. De een kiest voor vervoer op basis van hybride, de ander kiest voor rijden op elektriciteit en een derde maakt weer een andere keuze. Dit maakt het voor aanbieders van materieel minder interessant om te innoveren en producten nog duurzamer te maken. Een gezamenlijk beleid zou leiden tot schaalvergroting en uiteindelijk tot winst voor iedereen’, aldus Engel.