Toen Igemo in 2006 bekendmaakte dat het op het een acht hectare groot terrein alleen bedrijven zou aanvaarden die streven naar duurzaam ondernemen, werden wenkbrauwen gefronst. Vandaag zijn al drie firma’s actief, zes zijn aan het bouwen en zeven andere tekenden een intentieverklaring.

‘Alles samen hebben vijftien bedrijven een verklaring ondertekend dat ze zich op Itterbeek 2 willen vestigen’, zegt Igemo-directeur Peter De Bruyne. ‘Voor acht ervan is de akte al verleden, drie bedrijven zijn inmiddels actief en drie andere zijn aan het bouwen. Coolair, Molyvco en Tri-Monta zijn al volop aan de slag. Malu, P.R.E. Construct en T’Seyen Foodservice zijn aan het bouwen. Malu is hier al jaren gevestigd op de grens van Itterbeek 1 en 2 en grijpt deze kans aan om uit te breiden. Momenteel zijn nog dertien kavels beschikbaar.’

De intercommunale Igemo ontwikkelde de eerste fase van het terrein in de jaren ’90. Het maakte in 1985 een overeenkomst met de gemeente Duffel, maar mocht slechts een deel in gebruik nemen. ‘Duffel had met zijn grote metaal en papierfabrieken toch geen nood aan werkgelegenheid?’ zo klonk het.

Fase 1 werd opgestart in 1990 op een oppervlakte van 10 hectaren. Er kwamen zich 18 bedrijven vestigen, goed voor 180 arbeidsplaatsen. In 2000 begon men aan fase 2 te denken. Daarvoor werden 23 percelen verworven. Een jaar later werd verkaveld en opdracht gegeven voor de studie van de rioleringswerken.

‘Zowel Igemo als de bedrijven die zich hier komen vestigen, verbinden zich ertoe een maximum aan duurzame oplossingen aan te wenden, bijvoorbeeld in de waterhuishouding. Die bestaat uit een gescheiden rioleringsstelsel, open grachten, een collectieve waterbuffer en zelfs een ‘Kleinschalige WaterZuiveringsInstallatie’, beheerd door Aquafin en bekostigd door de bedrijven. Het is zeldzaam dat een bedrijventerrein een eigen zuiveringsinstallatie bezit’, vervolgt directeur de Bruyne. ‘Met de aanleg van een centrale bushalte en fietsenstalling bevorderen we schone mobiliteit en met een gifvrij onkruidbeheer sparen we de natuur. Daarnaast zorgen we voor een goeie mix van bedrijven. Die mogen geen milieu- of geluidsoverlast veroorzaken en moeten een minimum aan tewerkstelling creëren.’

‘Anderzijds’, herneemt Peter De Bruyne, ‘kunnen we eisen inzake duurzaamheid stellen aan de bedrijven omdat we als intergemeentelijke vereniging de locatie en de infrastructuur 10 tot 20 procent goedkoper aanbieden dan de commerciële marktwaarde. Voor de aanleg van de infrastructuur en de nutsvoorzieningen, investeert Igemo zelf 7,7 miljoen euro.’