Dat zei ze gisteren in een debat met de Tweede Kamer. Verder hield Verburg zich op de vlakte over hoe zij verduurzaming van de landbouw wil gaan stimuleren. Eerst wil ze de opvattingen in de samenleving peilen. “Ik zit nog in de eerste helft van de honderddagenperiode.”
De minister noemde slechts enkele concrete punten. Zo wil ze knelpunten bij de omschakeling van gangbare naar biologische landbouw in kaart brengen, bij de evaluatie van het stimuleringsbeleid voor de biologische landbouw, later dit jaar. Terugkeer van de omschakelingssubsidie ziet zij niet zitten. Sinds 2005 subsidieert het ministerie de omschakeling niet meer, maar betaalt het mee aan de Skal-certificering.

Ook wil Verburg normen voor dierenwelzijn, zoals geformuleerd in de Maatlat Duurzame Veehouderij, toepassen bij het Borgstellingsfonds en bij groen beleggen – een initiatief dat haar voorganger Cees Veerman al is begonnen. Nu al wordt de maatlat ingezet bij fiscale maatregelen als de MIA en Vamil.

Daarnaast laat ze onderzoek doen naar de maatschappelijke kosten en baten van de intensieve veehouderij. Voorlopige resultaten kunnen worden meegenomen in de Nota dierenwelzijn, die dit najaar verschijnt.