Drinkwaterbedrijf Oasen berekent prijs voor CO2-uitstoot producten en processen

Bron
Oasen

Dit jaar start Oasen met het invoeren van een prijs per ton uitgestoten CO2. Het streven is dat het drinkwaterbedrijf vanaf 2023 organisatie-breed met een prijs van 100 euro per ton uitgestoten CO2 werkt. Dit advies kwam onlangs tot stand in de coalitie Blauwe Netten, waarin Nederlandse drinkwaterbedrijven onder begeleiding van MVO Nederland werken aan het verduurzamen van de drinkwatersector.

Wat is CO2 beprijzing?

Bij CO2-beprijzing wordt de schade die ontstaat door uitstoot van broeikasgassen vertaald naar een prijs. Zo neem je de impact op het klimaat mee in de prijsvergelijking van varianten. Piet Vermeulen, adviseur milieu en energie, neemt sinds vorig jaar namens Oasen deel aan de werkgroep CO2-beprijzing van Blauwe Netten.

“Onder begeleiding van een onderzoeksbureau kwamen we gezamenlijk uit op deze prijs. Dit gebruiken we straks bij het nemen van een besluit over bijvoorbeeld de inkoop van materialen, bij een businesscase of bij het bepalen van een proces. Je vergelijkt meestal meerdere varianten voordat je een besluit neemt en door nu aan de CO2 uitstoot ook een prijskaartje te hangen kan je het beter en eerlijker vergelijken. Tenslotte kost klimaatverandering de maatschappij ook geld, deze prijs neem je nu mee.” – Piet Vermeulen, Adviseur milieu en energie

“De CO2- beprijzing is een mooie stap in de watertransitie. We hebben onze ambities uitgesproken een energieneutraal bedrijf te worden en willen vooroplopen in de watertransitie. CO2 beprijzing kan een waardevol instrument zijn voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Zo maken we bedrijfsbreed goede en eerlijke keuzes. Zowel in de beginfase bij ontwerpen en businesscases als bij investeringen in productielocaties en leidingnetwerk. Op deze manier kunnen we bovendien de duurzaamheid van onze keuzes voor de varianten nog beter onderbouwen voor de buitenwereld.” – Walter van der Meer, Directeur

Planning

Oasen gaat dit jaar van start met het implementeren van de CO2 prijs. Piet Vermeulen: “De praktijk gaat leren hoe het exact vorm krijgt. We streven ernaar om vanaf 2023 organisatie-breed met deze prijs te werken.” Dit is volgens Walter van der Meer nog best een opgave. “We realiseren ons dat het complex zal zijn, maar het is goed om te starten en ervaringen met andere drinkwaterbedrijven te blijven delen. We zullen in de Comunity of Practise van Blauwe Netten onze ervaringen delen. Hier blijven we onze kennis uitwisselen met de andere drinkwaterbedrijven. Zo willen we gezamenlijk stappen maken.”

Share Button