2005 was een feestelijk jaar. Dow in Terneuzen vierde haar 40-jarig bestaan met een groots feest voor de gemeente. Maar ook bereikte het bedrijf een absoluut veiligheidsrecord en is daarmee een koploper op het gebied van veilig werken. De Zeeuws-Vlaamse vestiging wist het aantal ongevallen in tien jaar tijd met 92 procent terug te dringen. In 2005 vonden er vijf lichte ongevallen plaats. Ook op het gebied van morsingen heeft de vestiging een uitstekende prestatie neergezet: het aantal morsingen daalde met 80 procent naar 32 in 2005. Het energieverbruik wist Dow Terneuzen in tien jaar tijd met dertien procent te verminderen.

Verwachtingen overtroffen
Ook wereldwijd behaalde Dow in tien jaar tijd mooie resultaten. Het energieverbruik daalde met maar liefst 22 procent en de emissies werden met 56 procent teruggebracht. De uitstoot van stoffen die Dow met prioriteit wilde terugdringen, daalde zelfs met 84 procent. Met die enorme inspanning is het bedrijf er in geslaagd een solide basis te leggen voor de verdere invulling van het duurzaamheidsprogramma.

2015-doelstellingen
Deze maand maakte Dow de nieuwe, wereldwijde doelstellingen voor het jaar 2015 bekend via de Engelstalige website www.dowattainability.com. Deze omvatten nog meer dan de vorige tienjarendoelstellingen. Ze besteden nadrukkelijk aandacht aan de rol en invloed van chemie en chemische producten in de maatschappij. En bovendien legt Dow de lat voor zichzelf opnieuw hoger. Het bedrijf wil zich, naast de bescherming van volksgezondheid en milieu, inzetten voor de samenleving. Ook richt het bedrijf zich op productveiligheid, duurzame chemie en producten die een bijdrage leveren aan de oplossing van wereldproblemen. Tot slot heeft de aanpak van de klimaatverandering de bijzondere aandacht voor Dow. De nadruk ligt daarbij op energie-efficiëntie en alternatieve energiebronnen.

Miljoeneninvesteringen in Terneuzen
Het moederbedrijf The Dow Chemical Company investeert miljoenen in een nieuw krakerfornuis en een hightech ‘High Throughput Research’ laboratorium in Dow Terneuzen – de grootste Dow-vestiging buiten de Verenigde Staten. Partners van Dow investeren flink in het Valuepark, direct naast het Dow-terrein. Die ontwikkeling levert een bijdrage aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio. Voorwaarde voor verdere ontwikkeling is een concurrerend ondernemersklimaat. De huidige hoge energieprijzen in Nederland en de nog steeds hoge regeldruk beïnvloeden de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie negatief.

Recordomzet
In 2005 ging het Dow financieel voor de wind, ondanks de recordhoge energie- en grondstoffenprijzen. Dow boekte wereldwijd een winst van 2,8 miljard dollar bij een omzet van 46 miljard dollar. Met een hoog productievolume en een focus op kostenbesparingen droegen de vestigingen van Dow in de Benelux daaraan zeker bij.