Dit is hoe je een duurzame arbeidsongeschiktheidsverzekering kiest

Nog te veel ondernemers verzekeren zich niet goed tegen het risico op arbeidsongeschiktheid. Het is natuurlijk geen goedkope verzekering, maar het is wel broodnodig. Ook starters raden we altijd aan om meteen een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) af te sluiten. Er zijn verschillende zaken waar je rekening mee kan houden als je op zoek bent naar een AOV-verzekeraar. Ook het beleid van de verzekeraar mag in rekening worden gebracht.

Wat is de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Als ondernemer is het belangrijk dat je je bewust bent van de risico’s waarmee je te maken kan krijgen. De risico’s zijn per ondernemer anders, maar er is wel een constante: het risico op arbeidsongeschiktheid is bij iedereen aanwezig. Hiervoor kunnen ondernemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een AOV aangaan.

De AOV zorgt ervoor dat de ondernemer een uitkering krijgt als hij door een ziekte of door invaliditeit wordt getroffen. Hoe hoog deze uitkering is, tot wanneer hij deze uitkering krijgt en hoelang de wachttijd is, verschilt per verzekeringsformule. Deze keuzes zullen ook een invloed hebben op het prijskaartje van de verzekering. Ook het uitgeoefende beroep beïnvloedt de prijs van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een ondernemer in de bouw loopt een groter risico op een ongeval en er is een beperktere revalideringskans, waardoor zo’n ondernemer een hogere premie moet betalen dan een zakelijke dienstverlener. Hoe dan ook kunnen de premies sterk verschillen en is de AOV vergelijken heel belangrijk.

Kies een duurzame arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bij het vergelijken van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is het aan te raden om ook rekening te houden met het beleid van de verzekeraar. Niet alle verzekeraars scoren even goed op het gebied van duurzaam en ethisch beleid. En de impact van zo’n verzekeraar is niet beperkt. Dit komt omdat verzekeraars de premies die verzekerden betalen, investeren. Het gaat vaak om miljarden euro’s die worden geïnvesteerd met de focus op financieel rendement.

Sommige verzekeraars houden echter ook rekening met duurzaamheidscriteria. Er zijn momenteel twee instanties die de duurzaamheid van verzekeraars onderzoeken, namelijk de VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) en de Eerlijke Verzekeringswijzer. De Eerlijke Verzekeringswijzer is een samenwerking tussen onder meer Amnesty International, Oxfam Novib, Milieudefensie en World Animal Protection.

Op basis van de cijfers van deze twee instanties zijn ASR en Vivat (inmiddels overgenomen door Nationale-Nederlanden) al enige tijd de duurzaamste verzekeraars van Nederland. Bij VBDO gaat de derde plaats naar Nationale-Nederlanden, terwijl de Eerlijke Verzekeringswijzer deze titel toeschrijft aan Achmea. Achmea staat bij VBDO op een vierde plaats. Uit beide onderzoeken blijkt dat veel verzekeraars allesbehalve goed scoren op het gebied van duurzaamheid. Hier kan je rekening mee houden als je arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vergelijkt.

Broodfonds als alternatief voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ten slotte bestaan er ook alternatieven voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld een broodfonds oprichten. Hierbij staan een aantal zelfstandige ondernemers of zzp’ers samen garant voor elkaars uitkering. Het is aan te raden om het opgebouwde saldo van de broodfondsrekening bij een ethische bank te plaatsen. Een broodfonds is over het algemeen vooral nuttig op korte termijn en kan helpen om eigenrisicoperiodes te overbruggen. Vaak wordt aanbevolen om een broodfonds met een arbeidsongeschiktheidsverzekering te combineren.

Share Button