Digitale Co-Working Space: MVO managers in gesprek over inkoop en betrokkenheid

Een andere invalshoek, een bijzondere aanpak, een goede tip, het kwam allemaal voorbij in de tweede virtuele Duurzame Co-Working Space op 26 mei 2020.

Inge Knapen, program manager sustainability bij Rijkswaterstaat, had het blogstokje overgenomen van Marianne van Keep en nam ons mee in hoe RWS invulling geeft aan duurzaamheid ten tijde van corona. Het doorgang laten vinden van zo veel mogelijk, vaak miljarden kostende, projecten heeft de hoogste prioriteit gekregen, daar hangt immers veel van af. De crisis heeft hen ook geleerd dat er veel creatieve invullingen van dagelijkse werkzaamheden ontstaan die in de toekomst van toegevoegde waarde kunnen blijken, bijvoorbeeld door op een hele andere manier presentaties te geven. RWS is natuurlijk aan strikte regelgeving gebonden als het gaat om aanbestedingen. Van andere partijen hebben ze overgenomen dat bij zo’n aanbesteding het uitgangspunt ook duurzame ambities kunnen zijn. Deze zogenaamde impact contracting is gebaseerd op de SDG’s en levert ook veel transparantie in de keten op. Op deze wijze wordt er optimaal gebruik gemaakt van kennis die bij leveranciers zit. Inge sloot af met de manier waarop RWS collega’s betrekt bij het verder verduurzamen. Er wordt bij RWS een sterk beroep gedaan op de intrinsieke motivatie van collega’s, shared goals en mensen zelf het verhaal laten vertellen helpen daar bij.

Dit sloot mooi aan bij de thema’s die verder op het programma stonden:

Vanuit de aanwezigen kwamen er mooie voorbeelden van best practices op het gebied van het creëren van interne draagvlak. Zo zijn er bedrijven met een koploper groep of met ambassadeurs waarbij het zaak is de juiste mensen te vinden. Dit doe je door bij voorbeeld een enquête te gebruiken of simpelweg door veel met mensen te praten. Men streeft naar intrinsieke motivatie en veel samen te werken, Voorwaarden zijn het vinden van shared goals en vooral ook anderen verantwoordelijk maken en aan te sluiten bij hun behoeftes. Daar gaat ook de leiderschapsrol van de MVO manager over, het juiste voorbeeld geven, ruimte geven aan collega’s waarbij men kritisch moet blijven want het moet wel wat opleveren, het langere termijn doel moet altijd voor ogen gehouden worden.

Het tweede onderwerp ging over ketenverantwoordelijkheid. Hierbij is de samenwerking met inkoop een voorwaarde, genoemd werd het voorbeeld van Rapid Circle Contracting waarbij de hele keten betrokken wordt. Ook de relatie met de leveranciers is van wezenlijk belang zeker nu in deze tijd van crisis. Hou de dialoog gaande ook als de prioriteiten tijdelijk elders liggen.

De sessie werd afgesloten door Folkert van der Molen die een kort overzicht van duurzaam nieuws, publicaties en boeken gaf. MVO managers zijn weer van harte welkom om aan te sluiten bij de laatste bijeenkomst voor de zomer op 30 juni om 10.00 uur. We gaan dan dieper in op het betrekken van de interne stakeholders, een onderwerp dat duidelijk leeft bij de aanwezigen. Heel veel dank aan Louke Koopmans die de bijeenkomst modereerde op haar inspirerende wijze.
Aanmelden kan hier!

Marianne van Keep, Director of Sustainability bij Verstegen Spices & Sauces B.V.

Share Button