Zoals bekend zal het Ministerie van Economische Zaken een veel groter aantal bedrijven dit jaar betrekken in het jaarlijkse onderzoek naar maatschappelijke verslaglegging (beter bekend als de Transparantiebenchmark). Voor veel ondernemingen is dit daarmee nieuw. Ook zijn dit jaar de criteria ingrijpend veranderd, die daarmee nieuwe eisen stellen aan uw verslaglegging.

De inzet van de scan levert u een concept-score op en de verbeterpunten die nog in uw verslag kunnen worden gerealiseerd. Immers, het is belangrijk dat u juist op uw duurzaamheidprestaties wordt beoordeeld.

Heeft uw belangstelling voor zo’n check, neemt u dan contact op met Rob van Tilburg (033 4682733, rob.vantilburg@dhv.com)