Afwijkend

De jury beoordeelde de inzending van samenwerkende BAM-bedrijven als ‘positief onderscheidend’. Uit het winnende concept blijkt duidelijk dat kan worden ingesprongen op afwijkende energie- of gebouwbehoeften van bedrijven en dat het voorgestelde idee innovatief is in de combinatie met bestaande technieken. Daarmee wordt het vertrouwen gegeven dat zich vestigende bedrijven hiervoor zullen kiezen. Duurzaamheid is in alle opzichten uitgewerkt. Ook is de jury zeer te spreken over de integrale procesaanpak die het mogelijk maakt om de systemen op maat toe te passen en indien gewenst te financieren.

Flexibel

Bij DHV prees de jury de flexibiliteit in de duurzame energievoorziening. Door te kiezen voor biomassavergisting, waarbij het geproduceerde biogas wordt opgewerkt naar aardgaskwaliteit, wordt een toekomstbestendig en flexibel energiesysteem neergezet, waarbij gebruik van het aardgasnet ook de investeringen in collectieve infrastructuur beperkt houdt. Ook de aandacht voor parkmanagement en gezamenlijke zorg voor waardebehoud en gezamenlijke profilering, waardeert de jury als positief.

Prijsvraag

De jury stelde dat het aantal inzendingen (30) groot was en de inhoudelijke kwaliteit en de innovatie hoog. De inzenders moesten een concept uitwerken voor een energieneutraal bedrijventerrein en hiervan de energetische en kostenconsequenties inzichtelijk maken. Beide winnaars hebben in hun eigen categorie de meeste energiebesparing op vernieuwende wijze kunnen realiseren en dit ook aangetoond. Vossenberg wordt hiermee het eerste energieneutrale bedrijventerrein van Nederland.

Proeftuin
Gedeputeerde Annemarie Moons en Wethouder Joost Möller: “Omschakelen naar een duurzame energievoorziening is noodzakelijk. Het klimaat verandert en fossiele brandstoffen zijn eindig. We worden steeds afhankelijker van buitenlandse staten. Het bedrijfsleven kan alleen concurrerend blijven door slim en schoon te ondernemen. Daarom slaan wij als gemeente en provincie de handen ineen met het ontwikkelen van het eerste energieneutrale bedrijventerrein van Nederland. Vossenberg is een proeftuin. Het is een platform om nieuwe energietechnieken te profileren en ervaringen te delen. Milieu- en energiebesparing is op deze manier een fantastische economische kans voor het Brabantse en Tilburgse bedrijfsleven.”

De jury

Deelnemen aan de prijsvraag kon in twee categorieën. De eerste categorie was voor partijen die een energiesysteem bedenken en kunnen toepassen op het bedrijventerrein. De provincie en de gemeente stimuleren dat de winnaar van de eerste prijs zijn concept daadwerkelijk kan bouwen. De tweede categorie was voor partijen die een systeem bedenken, maar het niet realiseren. De winnaar in deze categorie krijgt 25.000 euro en zijn idee wordt zo mogelijk op Vossenberg West II uitgevoerd.

Dertig partijen gingen de uitdaging aan. Een deskundige jury boog zich over hun inzendingen. In de jury zaten: E. Nijpels (voorzitter ONRI | brancheorganisatie van advies-, management- en ingenieursbureaus), P.
Struik (CEO FUJI Film Nederland), M. Weijnen (hoogleraar proces- en energienetwerken aan de TU Delft), P. van Geel (fractievoorzitter van het CDA), ), M. Moorman (wethouder milieu in Tilburg), J. Möller (wethouder economische zaken in Tilburg) en A. Moons (gedeputeerde economie en duurzaamheid voor de provincie Noord Brabant). De jury koos uit elke categorie drie finalisten (en heeft uiteindelijk de twee winnaars bekendgemaakt.