Deli XL hoopt met deze stap een bijdrage te leveren aan verantwoord ondernemen in de foodservice markt en zet haar buitendienst in om de producten actief te promoten onder haar klanten. De doelstelling sluit aan bij de wens van de overheid om in 2010 100% duurzaam in te kopen, waarvan 60% biologisch.