We staan in Nederland voor een paar grote opgaven. Eén daarvan is het omschakelen naar een circulaire economie, alleen al omdat grondstofprijzen nu al stevig stijgen. We zijn geneigd om te kijken naar bedrijven om dit probleem aan te pakken. “De markt” moet en kan dit probleem oplossen is de traditionele gedachte. Maar in werkelijkheid verandert het bedrijfsleven nog nauwelijks. De prijswinnende econoom Mariana Mazzucato, beschreef de oplossing in haar internationale bestseller, Mission Economy: De overheid moet veel sterker sturen. Daarbij wordt de rol van regionale overheden vaak over het hoofd gezien. Maar juist zij kunnen een krachtige rol spelen in de transitie naar een lokale circulaire economie. Maar het “grappige” is; dat geloven ze vaak zelf niet eens. Ze zien niet welke cruciale rol ze kunnen spelen. Dat moet anders vond Circularities samen met de koepelorganisaties voor alle gemeenten (VNG), alle provincies (IPO) en alle waterschappen (UvW). Ze hebben dit probleem groots aangepakt: Vanaf 11 januari 2022 starten zij een campagne voor iedereen met het goede voornemen in het nieuwe jaar het verschil te gaan maken.

Je kunt inspiratie opdoen in een 6-delige podcast reeks waarin de circulaire toekomst van Nederland wordt geschetst op het gebied van bouw, landbouw, infrastructuur, bedrijven, consumenten en afval. Daarnaast hebben ze een intensieve speurtocht gehouden door Nederland naar ambtenaren die nu al een verschil hebben gemaakt. Zoals bijvoorbeeld een ambtenaar bij de provincie die er voor zorgde dat bij supermarktketen Plus alleen nog maar biologische melk wordt aangeboden. Het magazine ‘de Verschilmakers’ brengt ambtenaren persoonlijk in beeld en laat precies zien hoe zij te werk zijn gegaan. Zodat iedereen die het leest morgen ook aan de slag kan.

Een greep uit de voorbeelden: gemotiveerde gemeenten zetten bijvoorbeeld in op activering van burgers (consumenten) om elektronica te laten reparen en stimuleren lokaal de mogelijkheden hiervoor (Apeldoorn). Anderen stimuleren de consumptie van regionaal en plantbased voedsel met bijvoorbeeld lokale horeca (Wageningen). Zij zetten in op circulaire bouw bij hun nieuwbouwplannen of geven bij gronduitgifte van bouwlocaties circulaire eisen mee (Almere). Actieve provincies stimuleren lokale bedrijven met circulaire trainingen of fondsen, zetten circulaire bedrijven netwerken op en zetten lokale goede voorbeelden in de spotlights (Noord-Holland). Vooruitstrevende provincies zetten kennisnetwerken op om boeren te ondersteunen reststromen van gewassen lokaal in te zetten of biodiversiteit te verbeteren (Gelderland). Verschillende Waterschappen proberen zich in te zetten om de waardevolle grondstoffen uit rioolslib opnieuw in te zetten (Vallei en Veluwe) of restauratie van infrastructurele projecten zoals dijken met circulaire materialen uit te voeren (Aa en Maas).

Ben je als ambtenaar of bestuurder geïnspireerd geraakt? Dan kun jij je vanaf 11 januari 2022  aanmelden om ook het verschil te gaan maken. Circularities en de koepels ondersteunen je 5 keer  gedurende 2022 met praktische tips en kennis om circulaire economie in je eigen vakgebied in de praktijk te brengen. Op de Nationale Conferentie Circulaire Economie wordt op het plenaire podium nog een keer extra aandacht besteed aan de podcasts en de Verschilmakers. Op deverschilmakers.nl kun je ook de losse interviews en podcasts downloaden en doorsturen naar iedereen in je omgeving die er baat bij zou kunnen hebben.

Ben je een ondernemer? Dan kun je natuurlijk ook het verschil maken. Op www.deverschilmakers.nl hebben we ook de meest baanbrekende professionals binnen het bedrijfsleven geportretteerd. Met hun tips en handelingsperspectieven kun jij ook zo aan de slag.