De MVO Presatieladder, een certificeerbaar managementsysteem voor MVO, gaat internationaal.

Er is internationale aansluiting door:

 • De inhoud van de norm sluit aan bij internationale normen zoals de ISO 26000 en de AA 1000;
 • Met de norm versie 2013 word op het certificaat verwezen naar de praktische toepassing van ISO 26000 als onderliggend inspiratiedocument;
 • Onafhankelijke beheerstichting (FSR) van de norm, CvD vertegenwoordigd door internationale partijen, onder het voorzitterschap van professor Zwetssloot van TNO;
 • Meerdere aangesloten Certificerende instellingen zijn internationaal (DNV, KIWA, DEKRA, Lloyds, BV, SGS, BSI);
 • Enkele geregistreerde organisaties met het certificaat MVO Prestatieladder zijn internationaal;
 • De MVO Prestatieladder is in het Engels vertaald, de norm versie 2013 is te downloaden per 1-4-2014, de vertaling naar het Frans is in gang gezet;
 • De website van de Stichting FSR is in het Engels beschikbaar.

De norm is een prachtige volgende stap in duurzaam ondernemen door in te stappen op een niveau of te groeien van een lager naar een hoger niveau op de MVO Prestatieladder; 

 • Inmiddels heeft de norm MVO Prestatieladder zijn waarde al bewezen sinds juni 2010;
 • 194 certificaten MVO-P in Nederland en België in 3 jaar (meer dan de OHSAS in de eerste jaren);
 • De norm wordt nu al door de NL overheid gewaardeerd en uitgevraagd in aanvragen en bestekken;
 • De norm is in 2013 omgezet naar de High level Structure uit de Annex SL/2012 -Guide 83 – (de omzetting geldt ook voor ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001met geplande publicatie in 2015);
 • de acceptatie voor Accreditatie van de norm is onderzocht en verwerkt in versie 1-12-2013, een bevestiging dat Maatschappelijk Ondernemen certificeer baar is.