Dat hebben directeur Peter Bakker van de WBCSD en directeur Marga Hoek van De Groene Zaak maandag bekend gemaakt. Door deze nieuwe alliantie versterkt De Groene Zaak haar activiteiten en profiteert de organisatie van een wereldwijd (kennis)netwerk op het terrein van versnelling van verduurzaming. De WBCSD is nog niet vertegenwoordigd in Nederland vindt in De Groene Zaak een representant met een duidelijke en sterke profilering.

Peter Bakker, voormalig CEO van TNT en thans directeur van de WBCSD, was in 2010 betrokken bij de oprichting van De Groene Zaak. Hij is dan ook verheugd met de toetreding van De Groene Zaak tot de WBCSD. “De manier waarop onze wereld is georganiseerd, staat het niet toe globale uitdagingen op lokaal niveau te implementeren. Daarvoor heb je het lokale, nationale bedrijfsleven nodig. De Groene Zaak is er een ideale partner voor die lokale implementatie mogelijk te maken, omdat het een omvangrijk netwerk is van bedrijven die duurzaamheid belangrijk vinden.”

Voor De Groene Zaak betekent de aansluiting bij de WBSCD een nieuwe dimensie op het vlak van kennisuitwisseling en internationale samenwerking, zegt directeur Marga Hoek. “De WBCSD biedt een nieuwe opening voor contact met bedrijven en opinieleiders op nationaal, regionaal én internationaal niveau. Daarmee verschaffen we onze partners toegang tot de nieuwste denkwijzen en best practices op het terrein van duurzame ontwikkeling”, aldus Hoek.

Over de WBCSD

De WBCSD is opgericht in 1992 en maakt zich sindsdien hard voor duurzame ontwikkeling in globaal perspectief. Bij de organisatie zijn niet alleen ruim tweehonderd CEO-geleide multinationals en global players rechtstreeks aangesloten, maar ook een groot aantal landelijke bedrijfsnetwerken. Binnen de regio Europa zijn al zeventien lokale (landelijke) netwerken actief; De Groene Zaak is nu dus als regio Nederland tot de WBCSD-gelederen toegetreden.

Over de Groene Zaak

De Groene Zaak is opgericht in 2010 met als doel de verduurzaming van de economie te versnellen. De Groene Zaak is van meet af aan sterk gegroeid en inmiddels telt het ledenbestand ruim 150 koplopende bedrijven op het gebied van duurzaam ondernemerschap. De Groene Zaak staat eveneens aan de wieg van Het Groene Brein, een vernieuwend wetenschappelijk netwerk dat meer dan vijftig gedreven wetenschappers en lectoren – elk met eigen expertisegebieden – met elkaar verbindt.