De Stuurgroep Duurzaam Inkopen heeft in overleg met inkopers en producenten criteria gemaakt voor alle tachtig productgroepen waarvan de overheid gebruik maakt. Consequente toepassing van deze criteria brengt het doel van het kabinet – 100% duurzaam inkopen in 2010 bij de Rijksoverheid – binnen handbereik. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben iets langer tijd nodig om tot 100% duurzaam inkopen te komen: gemeenten en provincies kopen volgend jaar voor 75% duurzaam in, waterschappen voor 50%.

Achtergrond
Duurzame ontwikkeling is een van de prioriteiten van dit kabinet. Duurzaam inkopen is daarvan een belangrijk onderdeel, waarvoor minister Cramer als coördinerend milieuminister verantwoordelijk is. De overheid koopt jaarlijks voor zo’n 40 miljard euro in, en door gebruik te maken van deze inkoopmacht wordt de markt voor duurzame producten gestimuleerd en wordt een prikkel gegeven aan innovatie en duurzaamheid in het bedrijfsleven.