Ondernemingen die serieus business willen maken van duurzaamheid, moeten afstappen van algemene en vrijblijvende op ‘bewustwording’ gerichte communicatie, aldus Pieter van Os van Pure&Profit. Met name hoger opgeleide consumenten zijn zich inmiddels bewust van de problematiek en staan open om te investeren in duurzame en energiebesparende oplossingen. Dit vraagt echter om meer concrete proposities van bedrijven die onderbouwd worden met informatie die onomstreden duidelijk maakt dat deze daadwerkelijk duurzaam zijn en / of een energie- en kostenbesparing realiseren.

Uit het onderzoek komt volgens Caspar Overgaauw, accountmanager van MarketResponse duidelijk het beeld naar voren dat consumenten op zoek zijn naar informatie over mogelijke stappen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Bovendien zijn ze ook nog bereid daar wat mee te doen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het hoge percentage consumenten dat aangeeft minder warm te wassen naar aanleiding van de Tikkie-terug campagne van Ariel en RTL (38%). Dit sluit volgens Overgaauw aan op eerder verricht onderzoek voor BCC. Uit dit onderzoek bleek ook dat consumenten behoefte hebben aan meer informatie en advies over concrete manieren om energie te besparen.

Methode
Het onderzoek is uitgevoerd met gebruikmaking van telefonische interviews en opgenomen in een omnibus binnen het panel van MarketResponse: De Onderzoek Groep. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 7 tot en met 14 april 2008, onder een representatieve steekproef van n=501 respondenten van 18 jaar en ouder. Bij de segmentatie naar verschillende doelgroepen is gebruik gemaakt van het BSR(R)-model van The SmartAgent(R) Company.

In dit onderzoek is duurzaamheid als volgt gedefinieerd: zo weinig mogelijk energie gebruiken, die zo schoon mogelijk is, waarbij een mix gezocht moet worden tussen winst, mensen en aarde.