Bedrijven en andere geïnteresseerden kunnen reageren op een conceptversie van due diligence-richtlijnen in een publieke consultatie van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). De consultatie loopt tot 9 februari 2017.

OESO-richtlijnen

De OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OESO-richtlijnen) zijn MVO-normen voor internationaal ondernemen. Ze maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (samen met 45 andere landen) van bedrijven in het buitenland verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan economische, sociale en ecologische groei, raadt de OECD bedrijven aan een due diligence uit te voeren. Met een due diligence worden (mogelijk) nadelige effecten van de bedrijfsactiviteiten geïdentificeerd en zoveel mogelijk voorkomen.

Reageer op de Due Diligence Guidance

De Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (pdf) en de Companion to the Due Diligence Guidance (pdf) geven bedrijven praktische ondersteuning om de OESO-richtlijnen op te nemen in hun bedrijfsprocessen. U kunt tot 9 februari reageren op de conceptversies van beide documenten. Mail uw reactie naar investment@oecd.org.

Meer Engelstalige informatie over de publieke consultatie staat op de OECD-website.