Het PDV zal een onderzoeksplan formuleren gericht op het verzamelen van kennis en feiten over:
– de beschikbare methoden om de kooldioxide-uitstoot in ketens te bepalen.
– de kooldioxideproductie (CO2 footprint) in de gehele diervoederketen vanaf teelt tot aan vervoedering.

Parallel aan het voorgaande zal het afstemmingsoverleg periodiek een inventarisatie maken van andere relevante onderwerpen die in het kader van duurzaamheid aan de orde kunnen komen en die de dragende organisatie ook op willen pakken. Het kan hierbij gaan om andere duurzaamheidaspecten, zoals methaangas, mineralen, etc., maar ook om andere acties om gegevens te verzamelen.

Dit is woensdag 12 november besloten tijdens de bestuurvergadering van het productschap Diervoeder.