Vastgoedontwikkelaars BPD (regio Noord-West), Achmea Real Estate, Synchroon en het Rijksvastgoedbedrijf en bouwers Dura Vermeer (Bouw en Vastgoed), BAM (Bouw en Techniek), Heijmans (Woningbouw en Utiliteitsbouw) en de TBI-ondernemingen (Koopmans Bouwgroep, ERA Contour, Hazenberg en J.P. van Eesteren) gaan in de toekomst uitsluitend nog bouwen met CO2-arm beton. De partijen hebben gezamenlijk met het Betonakkoord een intentieverklaring uitgewerkt. Op 11 juni 2024 is de intentieverklaring ondertekend door alle betrokken partijen, in het bijzijn van directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen Chris Kuijpers.

De lat ligt hoog

De verklaring werd ondertekend op de Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland. De vastgestelde CO2-waarden per kubieke meter beton die in het Betonakkoord staan genoemd laten zien dat de lat hoog ligt. Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord, vult aan: “Deze intentieverklaring is een duidelijke boodschap naar de markt dat de verduurzaming van beton noodzakelijk en onontkoombaar is.” Dit initiatief helpt de bouwsector om met een eenduidige onderbouwing te komen voor hun werkwijze en inkoopkeuzes.

Verduurzamen blijkt een drempel voor de betonindustrie

Het Betonakkoord constateert dat verduurzamen een drempel blijkt voor de betonindustrie. De vraag vanuit de vastgoedontwikkelaars lijkt tot op heden onvoldoende urgentie te geven en daarmee is de prikkel om te investeren beperkt. Het nieuwe akkoord moet hier verandering in brengen. Meer toelichting over de afspraken is te lezen in de intentieverklaring. Deze coalitie is de eerste in een reeks van coalities van vastgoedontwikkelaars op betongebied die de komende maanden wordt gelanceerd in de Grond-Weg en Waterbouw en Woning- en Utiliteitsbouw.

De definitie van groen beton die wordt toegepast, staat beschreven in deze bijlage. Opleidingen over CO2 arm beton zijn te volgen bij de Betonvereniging.