Circular Engine en Duinn versnellen circulaire transitie met circulairecijfers.nl

Op COP26 in Glasgow kondigen Circular Engine en DUINN een nieuw digitaal naslagwerk aan voor productontwerpers, ingenieurs, inkopers en beleidsmakers: www.circulairecijfers.nl . Circulaire Cijfers bevat basisgetallen over de duurzame en circulaire prestatie van materialen. Hoeveel CO2-uitstoot komt er kijken bij de productie van staal? Wat is het energie- en waterverbruik van beton? Per kilogram materiaal toont het hoeveel energie, water en CO2 nodig is voor de winning en productie. Vandaag wordt Circulaire Cijfers gelanceerd en is deze data eenvoudig en gratis beschikbaar.

Op welke wijze helpt dit ontwerpers, ingenieurs, inkopers en beleidsmakers?

Veel organisaties hebben geen of onvoldoende toegang tot basiscijfers en kengetallen. Momenteel kost het veel tijd, zoekwerk en geld om getallen over de milieuprestatie van materialen te vinden. Dit heeft als voornaamste reden dat de cijfers worden gepubliceerd in diverse bronnen: van wetenschappelijke publicaties tot bedrijfsrapportages en sectoroverzichten. Voor professionals die op zoek zijn naar de duurzame en circulaire eigenschappen van de materialen in een product vraagt het veel tijd om bruikbare cijfers te vinden en deze te verzamelen. Daar komt bij dat voor veel getallen betaald moet worden. Bovendien kunnen de cijfers vaak niet in excel worden toegepast. Naast deze problemen van toegankelijkheid, kosten en bruikbaarheid, vergt het vaak specialistische kennis om met gedetailleerde materiaal-informatie te werken. Dit helpt volgens Circular Engine en DUINN niet om de transitie te versnellen.

“Het gaat te langzaam met de wereldwijde CO2-reductie. Door data over de milieu-impact van materialen gratis beschikbaar te stellen versnellen we de circulaire transitie.” – Nicole Bakker (Circular Engine)

Gulden middenweg tussen geen cijfers en specialistische analyses

Om meer organisaties en individuen in staat te stellen tot duurzamere materiaal-, ontwerp- en inkoop keuzes worden de basiscijfers gratis beschikbaar gesteld door Circular Engine en DUINN. Gebruikers van circulairecijfers.nl kunnen de data eenvoudig in excel overnemen, aanvullingen voorstellen en suggesties doen voor verbeteringen. Het grote voordeel is dat je alle cijfers bij de hand hebt in één overzicht. Op deze wijze wordt het voor een bredere groep mogelijk om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in de milieu-impact van materialen. Dit initiatief overbrugt het gat tussen geen cijfers hebben en een volledige specialistische levenscyclusanalyse (LCA). Zo versnellen we de transitie naar een duurzame en circulaire toekomst met significant lagere CO2-uitstoot.

“Net-zero vraagt om ontwerp- en inkoop heroes, gewapend met goede cijfers. Goed toegepast zijn materialen onderdeel van de oplossing, slecht toegepast maakt de uitstoot van materiaalproductie 1,5 ºC onhaalbaar.” – Age van der Mei (Duinn)

Circular Engine en Duinn lanceren Circulaire Cijfers als non-profit initiatief met als doel de transitie naar een circulaire en duurzame samenleving te versnellen. De cijfers zijn een naslagwerk voor alle productontwerpers, inkopers, analisten en beleidsmakers die zich hiervoor inzetten. Circulaire Cijfers wordt minimaal 1x per jaar ge-update en het aantal getallen wordt in de loop der tijd uitgebreid. Vandaag om 11:00 vindt de lancering plaats tijdens het Circulaire Cijfers webinar. Aanmelden voor de webinar kan op www.circulairecijfers.nl .

Op de foto: Rechts: Nicole Bakker – Circular Engine, links: Age van der Mei – Duinn

Share Button