Circulariteit is een actueel maatschappelijk onderwerp. Het wordt een steeds belangrijker thema voor de Nederlandse industrie, zo ook voor de luchtvaartsector. Binnen deze context heeft het bedrijf Necamco een vergunning aangevraagd bij de gemeente Tynaarlo voor het circulair ontmantelen van vliegtuigen op Groningen Airport Eelde. Samen met Omrin, OPNIEUW! en een aantal strategische partners -onder andere uit het onderwijs- worden de onderdelen en materialen van de vliegtuigen hergebruikt of gerecycled.

Een vliegtuig is aan het eind van haar levensduur geen afval: het vertegenwoordigt een enorme waarde door hergebruik van waardevolle onderdelen, door recycling en soms zelfs met creatieve toepassingen. Denk hierbij aan een mock-up voor studenten van de opleiding Luchtvaartdienstverlening, een hotel in de romp van een vliegtuig, of drijvende woonunits.

Necamco, center of ‘operational’ excellence, werkt met hoogopgeleide en ervaren vliegtuigonderhouds-technici. Zij gaat met haar partners het demontage- en ontmantelingsproces georganiseerd uitvoeren. Nagenoeg alle materialen worden hergebruikt of recycled. Het doel is om de waardevolle componenten te verwijderen uit het vliegtuig. De verwijderde componenten zullen, afhankelijk van hun technische staat, worden geïnspecteerd, gerepareerd of gereviseerd door een erkende reparatiewerkplaats.

Ron van der Meulen, directeur Necamco: “De luchtvaart moet verduurzamen, dat is een feit. Wij moeten allen bijdragen aan het maatschappelijke belang om het proces niet eindig, maar circulair te maken. Om hier samen op Groningen Airport Eelde met partners aan te werken voelt voor ons als zeer belangrijk en relevant.”

Omrin (Fries voor ‘kringloop’) is van oorsprong een Friese onderneming, levert in Noord-Nederland een belangrijke bijdrage aan een schone en duurzame wereld. Zij wil, samen met haar aandeelhoudende gemeenten, actief bijdragen aan het verlagen van CO2-uitstoot, aan minder afval en meer hergebruik van grondstoffen. Via Omrin en haar circulaire netwerk worden de onderdelen van het vliegtuig die niet direct kunnen worden hergebruikt, verwerkt tot herbruikbare basismaterialen.

John Vernooij, directeur Omrin: “Ik zie in deze samenwerking om vliegtuigen circulair te ontmantelen een kans om opnieuw een bijdrage te leveren een duurzamere wereld”.

OPNIEUW! biedt kennis en expertise over circulaire strategieën en design. Zij biedt circulaire oplossingen voor de werkomgeving. Het bedrijf geeft meubilair en afvalmaterialen een tweede leven. Een mooi voorbeeld is dat dit bedrijf oude treinstellen een nieuwe toekomst heeft gegeven. OPNIEUW! werkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Groningen Airport Eelde is maatschappelijke infrastructuur in Noord Nederland. Zij levert een bijdrage aan het verduurzamen van de luchtvaart. Op Groningen Airport Eelde wordt onderwijs gegeven aan 300 studenten, waaronder de KLM FA, Noorderpoort en het Alfa-college. De inzet van studenten bij de ontmanteling van vliegtuigen levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de Airport Campus op de luchthaven.

Met dit iconische project wordt Noord-Nederland dé plek is voor het circulair verwerken van vliegtuigen die aan het einde van hun levensduur zijn. Het circulaire aspect is echt uitzonderlijk in de wereld. De relevantie van het duurzaam hergebruiken van vliegtuigen wordt onderstreept door de International Air Transport Association (IATA). Zij stellen dat er wereldwijd meer dan 27.000 commerciële vliegtuigen in gebruik zijn. De gemiddelde leeftijd van het casco is ongeveer 13 jaar. Naar schatting zullen er de komende twee decennia 12.000 vliegtuigen met pensioen gaan. De opgave om vliegtuigen te ontmantelen en recyclen wordt dus groot in de komende jaren.

Met het faciliteren van circulair ontmantelen op Groningen Airport Eelde wordt er een unieke propositie en onderscheidingsvermogen voor de regio gecreëerd.