Oost-Nederland koploper maken in de circulaire economie. Dat is de ambitie van het nieuwe innovatieplatform CIRCLES, dat op 5 april tijdens het congres Cleantech Tomorrow officieel van start is gegaan. Dat de ambitie haalbaar is bevestigen de resultaten uit een pilot, die in de afgelopen anderhalf jaar met drie innovatieve bedrijven is uitgevoerd.

In het platform CIRCLES werken bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen in Oost-Nederland samen aan het omvormen van de economie tot een systeem waarbij alle gebruikte grondstoffen hoogwaardig opnieuw worden gebruikt. Ook het sociaal en ecologisch perspectief zijn belangrijke drijfveren voor de transitie. Onderzoeksinstituut TNO heeft becijferd dat de transitie op landelijke schaal € 7 miljard omzet per jaar genereerd en een toename van 54.000 banen. Samen met de overtuigende resultaten van de pilot met Auping, Interface en SolidPack genoeg aanleiding voor initiatiefnemers VNO-NCW Midden en kiEMT om een position paper voor te bereiden met adviezen aan de provinciale besturen van Gelderland en Overijssel over de wijze(n) waarop de transitie van Oost-Nederland naar een circulaire economie mogelijk is.

Doelstelling
Doelstelling van CIRCLES is om de markt voor circulaire economie te ontwikkelen en te zorgen dat Oost-Nederland hierin koploper is. Daarnaast wil CIRCLES de concurrentiepositie van de regionale maakindustrie vergroten door lagere kosten, grondstofzekerheid en nieuwe verdienmodellen en elkaars kennis gebruiken en versterken door ketensamenwerking. De samenwerkende partijen willen ook concreet bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot en de werkgelegenheid voor mbo-ers en hbo-ers vergroten.

CIRCLES is een samenwerking van Stichting kiEMT, VNO-NCW Midden, Cleantech Center, Universiteit Twente, HAN, Saxion, Stichting Circulaire Economie, Cleantech Regio, Kennispoort Regio Zwolle, Regionaal Centrum voor Circulaire Economie, Natuur en Milieu Overijssel en de Gelderse Milieufederatie.