Zij vinden dat kolencentrales die in Nederland staan in 2025 geen CO2 meer in de lucht mogen blazen. Over tien jaar moeten alle bestaande huizen en gebouwen een derde minder energie gebruiken en moet het verkeer dertig procent minder CO2 uitstoten dan nu.

Tot de ondertekenaars behoren Peter Bakker, Elco Brinkman, Rem Koolhaas, Pieter Winsemius, Ed Nijpels, Piet Moerland, Dick Boer en Ruud Lubbers. Ook Bertrand van Ee (CEO advies- en ingenieursbureau DHV) is ondertekenaar.

Een delegatie van de ondertekenaars overhandigde de oproep op woensdag 16 december aan de premier.

De leiders vinden ook dat het kabinet nog deze regeerperiode moet regelen dat de beloofde twee miljard euro per jaar voor duurzame energie daadwerkelijk beschikbaar komt. Ook vragen zij Balkenende om zichtbare iconen van klimaatbeleid en Nederlands ondernemerschap, zoals windparken op zee, elektrisch vervoer en groen gas.

De leiders gaven Balkenende deze oproep aan de vooravond van zijn vertrek naar de VN-klimaattop in Kopenhagen. Een geloofwaardige internationale opstelling kan niet zonder een geloofwaardig nationaal klimaatbeleid. Ze vragen hem om politieke moed te tonen en deze maatregelen nog deze kabinetsperiode in te voeren. “Het is nu of nooit. Dit zijn kansen, niet alleen voor het klimaat, maar ook voor duurzaam ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid. Laat zien dat een klein land groot kan zijn”, schrijven de ondertekenaars. Als symbool voor de benodigde duurzame daadkracht boden zij Balkenende een groene stropdas aan, die de CEO’s zelf ook droegen.

Het kabinet zal in het voorjaar van 2010 besluiten over extra maatregelen om de klimaatdoelen -die nu niet gehaald worden- alsnog te halen. Tegen deze achtergrond is de oproep van de leiders uit het bedrijfsleven om vergaande maatregelen te nemen een belangrijk signaal.