De onderneming zegt energiebesparing van belang te vinden met het oog op het broeikaseffect en de stijgende energieprijzen. Zij ziet echter steeds meer trends die aanleiding tot een hoger verbruik van energie. “Zo zijn de hygiëne-eisen toegenomen, met als gevolg een hoger energieverbruik voor reiniging en koeling.”