Verwijzend naar zijn politieke ervaringen zegt de voormalige CDA-leider dat bij sancties niet altijd direct de bovenbaas ‘moet hangen’. ‘Als die nadrukkelijk verkeerde instructies heeft gegeven, is het duidelijk. Maar als iemand op een lager niveau kennelijk tegen de instructies in verkeerd functioneert, dan is diegene de schuldige.’

Brinkman erkent dat zijn bedrijfstak ‘fout is geweest’, maar wil nu snel aan tafel met de politiek en opdrachtgevers om te voorkomen dat het opnieuw fout gaat. ‘We moeten en zullen boeten. Maar de ervaring leert dat je samen verder moet. ‘

Door het gebrek aan overleg dreigt volgens Brinkman een situatie te ontstaan waar er alleen op de prijs wordt geconcurreerd, ten koste van de kwaliteit. Brinkman vreest echter dat de sector er niet in zal slagen het verleden snel achter zich te laten. Het rapport van de enquêtecommissie wordt half december gepresenteerd, maar er lopen ook nog onderzoeken van de NMa en Justitie. Door de val van het kabinet zal het volgens Brinkman zeker tot het voorjaar duren voordat de partijen met elkaar aan tafel gaan. ‘Er zit nu een soort zuiverheidsdoctrine in de lucht die zegt dat opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar niet meer moeten zien. Maar zo komen we in dit land niet verder.’