Bouwend Nederland en ING gaan samen de innovatiekracht van de ondernemingen in de bouw versterken. Er zijn grote uitdagingen in de sector, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, technologische vernieuwingen en circulair bouwen, die vragen om meer en snellere innovatie. Beide organisaties zijn hiervoor een strategische samenwerking aangegaan. Fries Heinis (algemeen directeur Bouwend Nederland) en Rob van den Biggelaar (Manager Sectormanagement ING) ondertekenden vandaag een overeenkomst waarin beide partijen zich de komende drie jaar aan elkaar verbinden om het thema ‘innovatief ondernemerschap in de bouw’ verder te brengen.

Fries Heinis (Bouwend Nederland): “Innovatie in de bouw is enorm belangrijk. Zowel vanuit de BouwAgenda op landelijk niveau, onder leiding van Bernard Wientjes, als op individueel niveau zijn veel bouwondernemingen actief met innovaties aan de slag. Toch zijn nog niet alle bedrijven bewust bezig met proces- en productinnovaties, en dat is wel noodzakelijk. De grote uitdagingen in Nederland vragen om nieuwe antwoorden, en het is belangrijk dat alle ondernemingen in de bouw hieraan meedoen. Met deze samenwerking willen we onze leden helpen om op een innovatieve manier de bedrijfsvoering te verbeteren, onder andere door nieuwe Innovatie Boosts te organiseren. ING beschikt over heel veel kennis over onze sector, maar ook over andere sectoren van de Nederlandse economie. Innovatie staat bij ING hoog in het vaandel, zowel voor haar klanten en voor andere Nederlandse bedrijven als voor de bank zelf. Samen willen we het thema innovatie vooral laagdrempelig voor het voetlicht brengen. Door heel praktisch te laten zien wat er nu al gebeurt en waar onze leden morgen al mee aan de slag kunnen.”

Rob van den Biggelaar (ING): “Ondernemen en innoveren is doen! Nadenken over de toekomst, plannen maken, slimme strategieën bedenken en samenwerken moeten vooral leiden tot het benutten van kansen in een uitdagende en een sterk veranderende omgeving. ING wil ondernemers hierbij op het juiste moment helpen met kennis, nieuwe inzichten en netwerkverbindingen met opdrachtgevers en leveranciers in andere sectoren als zorg, industrie, onderwijs, logistiek en woningcorporaties en/of binnen hun ecosysteem. De bouw is een belangrijke sector van de Nederlandse economie. Ondernemers in de bouw moeten innovatief zijn om toekomstbestendig te blijven. In de Nederlandse bouwsector is innovatief ondernemerschap aanwezig, maar er zijn ook grote uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, technologische vernieuwingen en circulair bouwen  en die vragen om meer en snellere innovatie. Daar willen wij graag een bijdrage aan leveren, zowel met relevante sectorkennis als met praktische expertise en inspiratie.”

Bouwend Nederland en ING zien grote kansen voor het bieden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals digitalisering van de gebouwde omgeving, het mogelijk maken om langer thuis te wonen, energietransitie, circulair bouwen, slimme mobiliteit en klimaatbestendig maken van Nederland. Dit biedt voor de sector extra groeipotentieel en zal haar maatschappelijke toegevoegde waarde vergroten. Het partnerschap helpt ondernemers deze kansen te verzilveren.

Direct vooruit

Samen met Bouwend Nederland zal ING speciale innovatiebijeenkomsten in het land organiseren voor de aangesloten 4600 ondernemers in de bouw. ING zal bouwondernemers ook in contact brengen met ondernemers in andere sectoren, zodat zij beter kunnen inspelen op de specifieke behoeften van klanten of leveranciers in deze sectoren. ING zal ook het programma Direct vooruit: Business Boost inzetten. ING en Bouwend Nederland zullen hier samen een specifiek op de bouw toegepaste aanpak voor ontwikkelen.

“Innovatie in de bouw is enorm belangrijk. Zowel vanuit de BouwAgenda op landelijk niveau, onder leiding van Bernard Wientjes, als op individueel niveau zijn veel bouwondernemingen actief met innovaties aan de slag. Toch zijn nog niet alle bedrijven bewust bezig met proces- en productinnovaties, en dat is wel noodzakelijk. De grote uitdagingen in Nederland vragen om nieuwe antwoorden, en het is belangrijk dat alle ondernemingen in de bouw hieraan meedoen.”
Fries Heinis – Algemeen directeur Bouwend Nederland

“De bouw is een belangrijke sector van de Nederlandse economie. Ondernemers in de bouw moeten innovatief zijn om toekomstbestendig te blijven. In de Nederlandse bouwsector is innovatief ondernemerschap aanwezig, maar er zijn ook grote uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, technologische vernieuwingen en circulair bouwen  en die vragen om meer en snellere innovatie. Daar willen wij graag een bijdrage aan leveren, zowel met relevante sectorkennis als met praktische expertise en inspiratie.”
Rob van den Biggelaar – Manager Sectormanagement ING