Boekbestelling ‘Toezicht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’

200804111344402422In ‘Toezicht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ geeft Dick de Waard zicht op de taakopvatting van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland ten aanzien van het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de ondernemingen waarop zij toezicht houden.
De Waard heeft een dertigtal topcommissarissen geïnterviewd aan de hand van stellingen die ingaan op vraagstukken als milieuverontreiniging, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid van personeel, omkoping in binnen- en buitenland, arbeidsomstandigheden en kinderarbeid. Zo heeft hij in kaart gebracht welk belang de commissarissen hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en vanzelfsprekend geeft hij zicht op wat hun bijdrage is aan de strategievorming terzake. Maar ook laat De Waard zien op welke wijze invulling wordt gegeven aan het toezicht houden op de uitvoering en wanneer commissarissen besluiten in te grijpen.
De Waard toetst zijn bevindingen aan de Nederlandse Corperate Governance Code (De Code Tabaksblatt) en aan internationaal gangbare gedragscodes. Hij presenteert een patroon met verrassende inzichten, niet alleen in de taakopvatting van de commissarissen omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook ten aanzien van de taakopvattingen van commissarissen in het algemeen.
Dick de Waard is sinds 30 jaar werkzaam in het accountantsvak, hij is als partner verbonden aan Ernst & Young Accountants en geeft leiding aan Ernst en Young Sustainability Assurance & Advisory Services in Nederland en Centraal Europa. Daarnaast is hij sinds 15 jaar als universitair docent verbonden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

U kunt de het boek Toezicht op MVO bestellen door dit formulier ingevuld online te verzenden.

Ja, ik bestel het boek Toezicht op MVO en betaal € 47,90 per exemplaar (exclusief verzendkosten, incl. BTW) na ontvangst.