Boekbestelling ‘Ondernemen met een maatschappelijke paragraaf’

200812030900585711Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): niemand kan er meer omheen. Ook ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) worden er op gewezen dat zij maatschappelijk verantwoord bezig moeten zijn. Veel MKB-ondernemers zijn al actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen maar stellen hun omgeving daarvan slecht op de hoogte. Deze paradox vormde de aanleiding tot dit boek. Na het lezen van dit boek weet men wat maatschappelijk verantwoord ondernemen inhoudt. Dit wordt toegelicht aan de hand van bekende en minder bekende praktijkvoorbeelden. Daarnaast is men in staat om te ondernemen met een maatschappelijke paragraaf (OMP©). Concreet houdt dit in dat men weet wat een maatschappelijke paragraaf is en dat men zelf een maatschappelijke paragraaf kan schrijven en vormgeven. Deze figuurlijk bedoelde maatschappelijke paragraaf is niet een dik rapport maar een op het MKB toegesneden vorm van rapporteren. In dit boek komen tien verschillende vormen van maatschappelijke paragrafen aan de orde.  Dit boek is allereerst bedoeld voor ondernemers in het MKB. Maar het kan ook voor directeuren en managers van andere organisaties, voor studenten uit het hoger beroepsonderwijs en het universitaire onderwijs een interessant boek zijn om zich verder te ontwikkelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bestellen

U kunt de het boek “Ondernemen met een maatschappelijke paragraaf” bestellen door dit formulier ingevuld online te verzenden.

Ja, ik bestel het boek Ondernemen met een maatschappelijke paragraaf en betaal € 22,– per exemplaar (exclusief verzendkosten, incl. BTW) na ontvangst.