Boekbestelling ‘Herwaardering van de Rijnlandse principes’

200909291537407326Een kritisch pleidooi voor de herwaardering en vernieuwing van de Rijnlandse principes om te komen tot eigentijdse vormen van besturing en overleg in organisaties.

Ondernemingen zoals Stork, ABN AMRO of ASMI worden ‘besprongen’ door activistische aandeelhouders. Het oorspronkelijke Rijnlandse uitgangspunt van de onderneming als samenwerkingsverband en de stakeholder-benadering staan onder grote druk en lijken niet meer ‘van deze tijd’. En de belangstelling voor traditionele overlegvormen, zoals de Ondernemingsraad, is sterk tanende.
Wat betekent dit alles voor het Rijnland en met name Nederland? Hebben we een antwoord op de toenemende Angelsaksische invloeden, en zo ja: welk antwoord dan? Of hebben de Rijnlandse principes voorgoed afgedaan?

‘Herwaardering van de Rijnlandse principes’ geeft een verhelderende analyse van de ontwikkelingen, geeft veel praktijkvoorbeelden en pleit voor een nieuwe balans tussen de benaderingen. De lezer krijgt inzicht in vernieuwde vormen van (corporate) governance, mogelijkheden van stakeholder management, de samenhang tussen corporate en internal governance en eigentijdse -vormen van medewerkersparticipatie. ”De manier waarop dit beschreven wordt, is -herkenbaar en geeft duidelijke aanwijzingen die ook in de praktijk al hun waarde aan het bewijzen zijn” (Jef van Tilburg, hoofd Sociaal-Economische Afdeling -Philips Electronics). “De algemene lijn, versterking van het Rijnlandse model, spreekt me aan. Met name de poging om toch ook te leren van de goede elementen van de Angelsaksische westenwind, maakt het boek bruikbaar voor de praktijk” (Peter Lindenbergh, hoofd Arbeidszaken Albert Heijn).
De aanbevelingen in het boek zijn niet alleen bruikbaar voor grote, -internationale ondernemingen maar ook voor het midden- en kleinbedrijf en not-for-profit organisaties.

Over de auteur
Rienk Goodijk is hoogleraar Corporate Governance en Interne Arbeidsverhoudingen aan de Rijksuniversiteit Groningen en senior-consultant bij GITP International. Hij houdt zich al vele jaren bezig met mogelijke vernieuwingen in de besturing van en het overleg binnen ondernemingen en organisaties en de samenhang daartussen. Daarover heeft hij diverse bekende publicaties op zijn naam staan.

Bestellen

U kunt de het boek “Herwaardering van de Rijnlandse principes” bestellen door dit formulier ingevuld online te verzenden.

Ja, ik bestel het boek Herwaardering van de Rijnlandse principes en betaal € 25,75 per exemplaar (exclusief verzendkosten, incl. BTW) na ontvangst.