Boekbestelling ‘Duurzaam ondernemen waarmaken’

Duurzaam ondernemen biedt niet alleen grote kansen voor ondernemingen, maar wordt steeds meer een randvoorwaarde voor overleven. De grote uitdagingen waar de maatschappij voor staat – zoals grondstoffenschaarste, verlies van biodiversiteit, armoede, vergrijzing – zijn in steeds toenemende mate van invloed op het succes en continuïteit van ondernemingen. Deze vraagstukken doen een appèl op veranderingbereidheid van bedrijven om strategisch invulling te geven aan duurzaam ondernemen.

Van bedrijven wordt ook steeds meer een eigen en inspirerende visie op de maatschappelijke aspecten van het ondernemen verwacht. Dat is geen eenvoudige opgave. Consumenten zijn weliswaar mondiger, maar lang niet altijd duidelijk in hun voorkeuren, investeerders herkennen de risico’s en kansen van duurzaamheid en maatschappelijke organisaties volgen bedrijven kritisch, maar hebben ook moeite om dit op een constructieve manier te doen. De zee van verandering – waar ondernemingen op varen – is grilllig en de wind verandert regelmatig van richting. De snelle uitwisseling van informatie via internet en sociale media maakt de receptuur voor een wezenlijk veranderde ondernemingscontext compleet. Hoe kan duurzaam ondernemen daadwerkelijk worden ingevoerd? Hoe kan duurzaamheid beklijven? Hoe koers te houden? Hoe komt een onderneming voorbij kritische kantelpunten?

Dit boek analyseert en illustreert treffend hoe twintig vooraanstaande Nederlandse bedrijven met deze strategische uitdaging omgaan. Het schetst de routes die deze bedrijven door verschillende fasen van duurzaam ondernemen hebben doorlopen. Soms gestaag en planmatig, andere keren snel en schoksgewijs. Soms alleen, steeds meer in samenspraak met stakeholders. Daarmee biedt het vanuit bedrijfskundig perspectief inzicht welke interventies en initiatieven van managers en bestuurders werkzaam blijken om duurzaamheid op een hoger plan te brengen en meer van waarde te laten zijn voor de organisatie.

Het boek identificeert kantelpunten en biedt inzichten en handvaten die elke onderneming verder helpen bij het waarmaken van duurzaam ondernemen. Onmisbaar voor de manager die wil weten welke stappen de onderneming verder kan helpen om koers te zetten richting volledige duurzaamheid.

Download de inhoudsopgave (pdf)

Recenties

9 oktober 2012 | door: Ab van der Touw
Dit verrassend complete boek is misschien het eerste boek dat duurzaam ondernemen vanuit een echt bedrijfskundige invalshoek belicht. Zeer toegankelijk wordt de maatschappelijke én bedrijfskundige strategische noodzaak tot een omslag geschetst. Niet inhoud van duurzame oplossingen staat centraal maar hóe ondernemingen dit proces aansturen.
Ervaringen van 20 ondernemingen treffend gekaderd. De lezer wordt prima in staat gesteld diens bedrijf daarin te herkennen en eigen route af te leiden. Het verbindt benaderingen: van een evolutionaire groeibenadering (managementsystemen, verslaggeving), tot een radicalere omslag (zoals Cradle-to-Cradle). Het benoemt bedrijfskundige condities waaronder benaderingen werkbaar blijken en reikt een zeer bruikbaar wetenschappelijk model aan, waarin de ervaringen van de bedrijven zijn verweven. Zeer leesbaar boek. Van harte aan te bevelen aan managers die voor de opgave staan hun duurzaamheidroute uit te stippelen.
Ab van der Touw, bestuursvoorzitter Siemens Nederland

Een praktisch boek voor bestuurders en managers die duurzaam werken werkelijk willen doorvoeren tot in de haarvaten van de organisatie. Wetenschappelijke inzichten worden gekoppeld aan de ervaring in 20 toonaangevende bedrijven in Nederland. Makkelijk leesbaar, goede voorbeelden en praktische tips, een must voor iedereen die duurzaam ondernemen serieus neemt.
Jacqueline Rijsdijk, Executive, Non-executive and Supervisory Board member diverse bedrijven en organen

Klik hier voor diverse andere reviews, onder meer van KPN, Achmea, FrieslandCampina & PGGM

Bestellen

U kunt de het boek “Duurzaam ondernemen waarmaken” bestellen door dit formulier ingevuld online te verzenden.

Ja, ik bestel het boek “Duurzaam ondernemen waarmaken” en betaal € 39,75 per exemplaar (exclusief verzendkosten, incl. BTW) na ontvangst.