Boekbestelling ‘De Preekstoel voorbij’

200804170822174338Het doel is duidelijk: duurzaam ondernemen. De weg er naartoe is echter alles behalve eenduidig; deze ligt bezaaid met kansen en goede bedrijfsmogelijkheden, maar ook met bedrijfsrisico’s. Duurzaam innoveren vraagt om steeds meer samenwerking, tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden. Dat geldt voor grote bedrijven, maar zeker ook voor het MKB. Telkens weer blijkt dat het MKB-bedrijf niet een ‘klein grootbedrijf ’ is, maar specifieke vaardigheden en mogelijkheden heeft. Daarom verdient duurzame innovatie in het MKB een eigen benadering, waarbinnen recht wordt gedaan aan de grote diversiteit onder deze bedrijven. In deze publicatie wordt dit thema voor het eerst integraal uitgewerkt voor deze doelgroep. Het voorziet daarmee in een belangrijke lacune. Centraal in ‘De preekstoel voorbij’ staat de vertaalslag van de abstracte duurzaamheidstheorieën en -begrippen naar de belevingswereld en de innovatieprocessen binnen het MKB. Dit boek leert de ondernemer over de grenzen van de eigen organisatie en sector heen te kijken en naar ketensamenwerking te zoeken. Natuurlijk moeten overheden en andere partijen de externe omstandigheden voor innovatie verbeteren. Maar de MKB-bedrijven zullen zelf ook de handschoen moeten oppakken om werk te maken van duurzaamheid. Dat vraagt om leiderschap, motivatie en durf. Duurzaam innoveren ligt binnen handbereik! 
Bedrijven ontdekken steeds meer de uitdaging van duurzaam ondernemen. Duurzame energie, slim watermanagement, verantwoord gebruik van hulpbronnen, duurzaam bouwen en transport bieden nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen. Innovatie is hét sleutelwoord voor deze nieuwe fase van duurzaam ondernemen.

Bestellen

U kunt de het boek De Preekstoel voorbij bestellen door dit formulier ingevuld online te verzenden.

Ja, ik bestel het boek De Preekstoel voorbij en betaal € 24,50 per exemplaar (exclusief verzendkosten, incl. BTW) na ontvangst.