Boekbestelling ‘Bedrijfsgevallen’

200702190906326369Aandacht voor de morele kanten van het ondernemen heeft in de bedrijfsethiek vaak vorm gekregen in casusbeschrijvingen, de reconstructie van ‘bedrijfsgevallen’ waarin ondernemers en hun medewerkers zich geplaatst zagen voor ingrijpende morele keuzen en beslissingen. Wat was er precies aan de hand? Hoe is het probleem ontstaan? Wie waren erbij betrokken? Welke beginselen en welke belangen speelden een rol? Welke beslissing is uiteindelijk genomen, en valt die te billijken? Een goede casusanalyse is niet alleen onthullend, maar ook verhelderend en richtingwijzend.
Inmiddels is het vakgebied van de bedrijfsethiek sterk uitgebreid, theoretisch en ook praktisch. Bedrijfsethici zoeken aansluiting bij verwante vakgebieden, zoals economie, recht, psychologie en politieke wetenschappen, en bij inzichten uit de algemene en fundamentele ethiek die verder en dieper gaan dan het vlak van de markt alleen. Daarnaast heeft de praktische aandacht zich verbreed tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, de ontwikkeling van gedragscodes en integriteitsmanagement binnen de onderneming. Casusanalyse blijft echter steeds een uitgelezen manier om sensibiliteit te ontwikkelen voor de morele kanten van ondernemingsactiviteiten en vaardigheid in de omgang daarmee.
In dit boek worden elf recente bedrijfsgevallen uit Nederland en België gereconstrueerd, waaronder de omstreden oliereserves van Shell, de sideletters van Ahold, de ondergang van het spraaktechnologiebedrijf Lernout en Hauspie in Vlaanderen, de promotiemeisjes van Heineken in Cambodja en de bouwfraude in Nederland. Elk voorval wordt door twee of meer deskundigen van commentaar voorzien, vanuit diverse gezichtspunten. Aan beschrijving en commentaar gaan vier korte inleidende hoofdstukken vooraf, over ontwikkelingen binnen de bedrijfsethiek en over thema’s die daarbij aandacht vragen.
Bedrijfsgevallen is bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs en de scholing in de bedrijfsethiek, maar ook als handreiking voor wie zelfstandig een weg zoekt in het complexe gebied van markt en moraliteit. Voor gevorderden in het vakgebied biedt het boek een overzicht van recente en een uitzicht op noodzakelijke ontwikkelingen.
De redactie Wim Dubbink is universitair hoofddocent bedrijfsethiek aan de Universiteit van Tilburg Henk van Luijk is emeritus hoogleraar bedrijfsethiek

Bestellen

U kunt de het boek Bedrijfsgevallen bestellen door dit formulier ingevuld online te verzenden.

Ja, ik bestel het boek bedrijfsgevallen en betaal € 39,50 per exemplaar (exclusief verzendkosten, incl. BTW) na ontvangst.