Er zijn maar weinig dingen in de sierteeltsector zo belangrijk als duurzaamheid. Het is belangrijk voor de sector zelf, maar ook voor de consument. Om onze communicatie hierop te laten aansluiten, is het belangrijk dat we begrijpen hoe de consument tegen dit belangrijke onderwerp aankijkt. Daarom heeft Bloemenbureau Holland onderzoeksbureau Kantar gevraagd de consumentenopinie over duurzaamheid in onze vier kernlanden (Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Nederland) te onderzoeken.

Kantars expertise

Kantar weet veel van consumentengedrag omtrent duurzaamheid. Het bureau is wereldwijd gevestigd in meer dan 90 markten. En is gespecialiseerd in het bieden van praktische inzichten en aanbevelingen. De uitkomst van het onderzoek wordt gebruikt om een communicatiestrategie te vormen. Deze strategie wordt gelinkt aan BBH’s consumentensegmenten.

Opzet van het onderzoek

Kantars onderzoek bestaat uit een kwalitatief en een kwantitatief deel. Samen beantwoorden ze meerdere vragen, zoals hoe groot het Eco Actives-consumentensegment in onze kernmarkten in Europa is. Dit segment bestaat uit consumenten die erg bezorgd zijn om het milieu. Ze doen er alles aan om hun impact erop te verkleinen. Als we meer te weten komen over dit consumentensegment, kunnen we ook beter de groei ervan voorspellen. Kantar gaat ook het milieubewustzijn onderzoeken van consumenten in onze vier kernlanden. Hiermee wordt duidelijk of dit milieubewustzijn en de verschillende duurzaamheidsonderwerpen verschillen per markt. De resultaten kunnen we weer koppelen aan de consumentensegmenten die we binnen de sierteeltsector gebruiken.

Meer informatie

Het onderzoek wordt uitgevoerd van juni tot oktober 2022. Inzichten uit het rapport worden gedeeld wanneer ze beschikbaar zijn.