De groei van de bestedingen aan biologische producten heeft plaatsgevonden binnen vrijwel alle verkoopkanalen en verspreid over alle productcategorieĆ«n. De bestedingen in de supermarkten stegen met 11,3%, in de speciaalzaken met 8,7% en in de cateringsector zelfs met 96,8%. In de groep ‘overige kanalen’ daalden per saldo de bestedingen met 5,8%, al waren er ook sterke groeiers.

Van alle biologische producten werd 44% in de supermarkten verkocht, 40,2% in de speciaalzaken en 7,9% in de catering.

Het marktaandeel biologisch is in de versgroepen nog steeds aanzienlijk groter dan in de kruidenierswaren. Van alle biologische verkopen zijn 66,9% versproducten tegen 33,1% houdbare producten. Voor de totale voeding in Nederland ligt deze verhouding op 50,9% versus 49,1%.

Biologische zuivel heeft een marktaandeel bereikt van 4,3%, AGF van 3,8% en vlees/vleeswaren van 2%. Biologische eieren is de meest populaire productgroep met een marktaandeel van 6,6%.

Convenant

De groei van de biologische sector ligt hiermee op schema. In januari 2008 sloten marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties een convenant waarin onder andere een jaarlijkse groeiambitie van 10 procent is vastgelegd.

Landbouw

Het areaal biologische landbouwgrond in Nederland is afgelopen jaar met 7,3% toegenomen. Er waren in 2008 in Nederland 1473 biologische boeren en tuinders met een gemiddelde bedrijfsgrootte van 36,2 hectare. Op 2,6% van het Nederlandse agrarisch areaal wordt nu biologisch gewerkt.

Internationaal
De wereldwijde bestedingen aan biologisch lagen eind 2007 op € 34,6 miljard. Ten opzichte van 2006 zijn deze gestegen met circa 15% (Nederland in 2007: 13,3%). Sinds 2002 is de wereldwijde biologische omzet bijna verdubbeld.