Biobrandstofproducenten, brancheverenigingen, onderzoekers, ambtenaren en geïnteresseerden kwamen op 13 juni in Nieuwspoort bijeen om te praten over het potentieel dat hogere bijmenging van biodiesel kan bijdragen aan aanzienlijke verduurzaming in zware dieselvoertuigen die naar verwachting na 2040 nog op de weg zullen zijn. Om alle vormen van Nederlands transport te verduurzamen, onderstreepten sprekers op het symposium de dringende noodzaak van een ambitieuze, technologie-neutrale aanpak, waaronder het gebruik van hogere bijmenging van biodiesel.

In haar keynote benadrukte Petrouschka Werther, directeur Duurzame Mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het potentieel van biodiesel om een ​​belangrijke rol te spelen in de transitie naar net-zero transport. Volgens haar is het opschalen van de levering van duurzame energie in Nederland een grote uitdaging en zijn er verschillende duurzame brandstoffen nodig in de brandstoffenmix om deze inspanningen te ondersteunen.

De Nederlandse Biodiesel uit Afval Alliantie (NBAA), organisator van het B+ Symposium, verwelkomde de oproep voor een nationale strategie van harte. De NBAA presenteerde over het verwachte dieselgebruik in het zware wegtransport in de komende twee decennia en de visie van de industrie op overheidssteun om het defossilisatie potentieel via biodiesel te ontsluiten.

“De NBAA ondersteunt elektrificatie op de weg, zo snel als mogelijk. Maar we hebben de overheids-prognoses gezien over het verwachte gebruik van fossiele diesel in het zware wegtransport tijdens die transitie en we promoten het B+ initiatief, dat simpelweg zoveel mogelijk van die diesel zo snel en zo efficiënt mogelijk wil vervangen met bio-inhoud”, aldus Dickon Posnett, voorzitter van de NBAA en president van de European Biodiesel Board (EBB).

“De sprekers op het symposium herhaalden het feit dat hoge bijmenging goed werkt, zeer kosteneffectief is, aanzienlijke broeikasgasbesparingen oplevert en al bestaat. Nu hebben we het ministerie van I&W gevraagd om samen met belanghebbenden manieren te vinden om obstakels te overwinnen en de invoering van B+ in het zware wegtransport in Nederland te vergemakkelijken”, voegde Dickon Posnett toe.

Adam Franklin, de CEO van Greenergy Flexigrid, een vrachtwagenbedrijf met 200 voertuigen, sprak lovend over de resultaten van hun B20-gebruik (20% biodiesel), terwijl Dirk Kronenmeijer, board advisor van brandstofleverancier FincoEnergy, zeer optimistisch was over het potentieel van hogere bijmenging en het gemak waarmee de levering zou kunnen worden opgevoerd met de juiste duwtjes van de overheid.

‘Best practice’

In de Amerikaanse staat Iowa wordt het gebruik van hogere bijmenging van biodiesel steeds gebruikelijker – een ‘best practice’ die wordt toegeschreven aan de op prikkels gebaseerde aanpak van de toezichthouder van de staat. Andere Amerikaanse staten zoals Illinois, Minnesota en anderen staan ​​op de lijst van vooruitstrevende staten die wetgeving hebben aangenomen om het gebruik van hogere bijmenging te bevorderen. De plaatsvervangend minister van Landbouw voor Iowa, Grant Menke, was online aanwezig bij het symposium en benadrukte de cruciale rol die wetgeving speelt bij het mogelijk maken van grootschalige productie en gebruik van biobrandstoffen.

Achtergrond biodiesel

Dankzij biodiesel (FAME en HVO) kan elke auto, bestelwagen, vrachtwagen en schip direct bijdragen aan de Nederlandse en Europese verduurzamingsdoelen. Het zware wegtransport is echter een van de sectoren die het moeilijkst te verduurzamen is; daarom biedt B+ een enorm potentieel, waardoor de reductie van broeikasgassen verviervoudigd kan worden door simpelweg standaard hoge bijmenging te gebruiken, zoals B20 en hoger.

B+-evenementen

B+ is het Europese initiatief om de verduurzaming van het zware wegtransport te maximaliseren met biodiesel (FAME) en hernieuwbare diesel (HVO). Het B+ initiatief organiseert een reeks evenementen in heel Europa, in aanloop naar de 2e editie van de Europese B+ Summit volgend jaar in Portugal. Als onderdeel van B+ organiseerde de NBAA dit evenement met een reeks sprekers en een zaal vol geïnteresseerde deelnemers in het hart van Den Haag. Onder de supporters bevinden zich de European Biodiesel Board (EBB), de European Waste-based & Advanced Biofuels Association (EWABA) en de Portuguese Waste Bioenergy Association (ABA).