Bijdrage chemische industrie aan 17 internationale duurzaamheidsdoelen in kaart gebracht

Bron
VNCI

De vernieuwde website responsiblecare.nl, een initiatief van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), toont de bijdrage van de sector aan de 17 duurzaamheidsdoelen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Daarnaast biedt de site best practices en data over milieu- en veiligheidsprestaties van de sector.

Zichtbaar maken waar we als sector naartoe willen

De Verenigde Naties heeft 17 SDG’s vastgesteld met als doeljaar 2030. De duurzaamheidsdoelen bieden een blik in de (nabije) toekomst. “Zo proberen we ook het vooruit denken in de sector te bevorderen. We willen, mede op basis van de gegevens die we jaarlijks ophalen bij onze leden, meer vooruitzicht geven op welke duurzaamheidsresultaten haalbaar zijn. Zo kunnen we niet alleen onze leden maar ook de buitenwereld laten zien waar we als sector naartoe willen,” aldus senior beleidsmedewerker Responsible Care en duurzaamheid Sjoerd Looijs.

3 duurzame actielijnen

Op de website zijn de SDG’s gekoppeld aan de drie duurzame actielijnen die de VNCI samen met haar leden heeft opgesteld: ‘Low carbon economy’, ‘Minimale impact op mens en milieu’ en ‘Bijdrage aan welzijn en welvaart’. Looijs: “Zo leggen we als sector de link naar de SDG’s en laten we zien wat onze bijdrage aan verduurzaming is.”

Best practices

Ook nieuw zijn de best practices op het gebied van duurzaamheid die de website presenteert. Looijs: “De chemiesector heeft zoveel goede voorbeelden. Door ze hier te bundelen leggen we er nog meer de nadruk op. We laten ermee zien dat we als sector niet zo defensief zijn als de buitenwereld vaak denkt. Maar we zouden bijvoorbeeld ook het percentage vrouwen in senior posities kunnen laten zien, een onderwerp dat sterk leeft,” aldus Looijs. “

Stakeholderdialoog

Op woensdag 22 mei organiseert de VNCI in Amsterdam een stakeholderdialoog over de drie duurzame actielijnen en de samenhang met de SDG’s. Meer informatie/aanmelden? Klik hier!

Share Button