Onderzoekers hebben een uitgebreide literatuurstudie verricht van de belangrijkste uitgevoerde academische studies over MVO en de ESG (Environmental, Social & Governance). Ze komen tot de belangwekkende conclusie dat:  superieure ESG-beleid in het algemeen resulteert in  (1) een betere operationele prestaties, (2) lagere kosten van kapitaal en (3) betere prestaties van de aandelenkoers.

In het onderzoek werd gezocht naar antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de effecten van superieure MVO op de corporate financiële prestaties?
  • Wat zijn de effecten die bepaalde aspecten van ESG hebben op de kosten van het eigen vermogen of de kosten van de schulden voor de ondernemingen?
  • Heeft MVO zinvol vanuit een strategisch management perspectief? Zijn de financiële markten op de hoogte van MVO?

Het onderzoekspaper sluit af ​​met een vooruitblik over de toekomst van duurzame investeringen en schets de mogelijkheden voor institutionele beleggers om te profiteren van actief aandeelhouderschap.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Gordon Clark en Michael Viehs van ECCE Research Affiliate.

Download de paper (engelstalig).