Zorginstellingen, overheden en bedrijven maken samen afspraken voor minder milieuvervuiling in de zorg: de Green Deal Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst. Been Management Consulting heeft deze Green Deal getekend en sluit zich daarmee aan bij 200 organisaties de zorg willen verduurzamen. Waarom is deze afspraak zo belangrijk? En wat kunnen wij bijdragen aan een duurzame zorg?

Zorg als vervuiler

Marieke Siero, zorgexpert binnen Been Management Consulting, legt uit waarom duurzaamheid ook binnen de zorg belangrijk is: “Wist je dat de zorgsector goed is voor 7% van de nationale CO2 uitstoot, nog meer dan de 6% door de luchtvaart? Je schrikt ook als je ziet hoeveel plastic er wordt gebruikt voor een simpele operatieve ingreep. Kijk maar een naar deze video die kunstenaar Maria Kojick maakte naar aanleiding van haar operatie. De ziekenhuizen en andere zorginstellingen in de Green Deal doen juist hun best om zo min mogelijk afval te produceren en de CO2 emissie te reduceren.”

Patrick Filius, verantwoordelijk voor Health Transition binnen Been Management Consulting, vult aan: “Wij willen meebouwen aan een betaalbare, betrouwbare en duurzame zorg voor iedereen. Daarvoor moeten we echt anders gaan denken: hoe kunnen we de waarde van zorg vergroten? Dat gaat verder dan denken in kosten en opbrengsten alleen. Om de zorg houdbaar en betaalbaar te houden is moeten de waarde voor de patiënt en de planeet centraal gaan stellen.”

Systemic Change

Wat is de meerwaarde van deze Green Deal? Patrick: “Elke zorgverlener opereert in een complex ecosysteem, samen met zorgverzekeraars, industrie en overheden. Als je naast patiënt en bedrijfsvoering ook de planeet centraal wilt stellen, is er een verandering nodig in het hele ecosysteem. Dat noemen wij Systemic Change. Deze Green Deal gaat uit van hetzelfde principe: verduurzamen doe je met zorginstellingen, overheden en industrie samen.”

Marieke vult aan: “De Green Deal is ambitieus en stelt concrete doelen. Denk aan het verminderen van de CO2-uistoot, het circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen, minder medicijnen in grondwater, sloten en rivieren en een gezonde leef- en werkomgeving voor zorgpersoneel en patiënten. Om dit allemaal waar te maken, moet er nog heel wat gebeuren. En dat lukt alleen samen. Hoe koop je maatschappelijk verantwoord in als zorgverzekeraars vooral sturen op kosten en capaciteit? Hoe richt je een ‘groene OK’ in? Hoe realiseer je de gezondheidsuitkomsten tegen de laagst mogelijke kosten?”

Samen om tafel

Welke rol speelt Been Management Consulting in deze veranderingen? Patrick: “Als je echt iets wilt veranderen, moeten bestuursleden van zorginstellingen, zorgverzekeraars en de industrie samen om tafel. Een openhartig gesprek waarin bestuurleden in elkaar schoenen stappen en samen oplossingen zoeken voor gezamenlijke problemen. Dat noemen we een Business Dialogue, of eigenlijk een Business Trialogue.”

Marieke: “Het begint wat mij betreft ook met inzicht. Wat is eigenlijk de CO2 footprint nu? En wat is er al aanwezig om die goede werk- en leefomgeving te organiseren? Dat heeft onszelf ook geholpen in onze reis om duurzaamheid te verankeren in onze organisatie. Kortom, wij zijn al begonnen. Doe je mee?”

Meer informatie over de Green Deal vind je hier.