Dit jaar krijgen bedrijven ruim voor het verschijnen van de benchmark in november de voorlopige tussenstand op de meetlat. Hierbij krijgen ze tevens de mogelijkheid om commentaar te geven op de tussenstand. Verder komt er dit jaar een begeleidingscommissie met deskundigen, waaraan interpretatieverschillen kunnen worden voorgelegd.

Het onderzoek wordt de komende twee jaar gedaan door PricewaterhouseCoopers. In de transparantiebenchmark wordt de zogenaamde VBDO Transparantiemeetlat geïntegreerd. De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) voerde afgelopen jaren een soortgelijke meting uit.