Diverse bedrijven uit de kunststof producerende industrie hebben samen met het Havenbedrijf Rotterdam N.V., Ducor Petrochemicals BV, PlasticsEurope Nederland, DCMR  Milieudienst Rijnmond en Rijkswaterstaat een bijzondere samenwerking opgezet; de ‘Taskforce Clean Sweep Rotterdam’. Doelstelling van Taskforce Clean Sweep Rotterdam is het tegengaan van vervuiling door plastic korrels, poeders en vlokken in de haven van Rotterdam. De samenwerking is het vervolg op een conferentie die in september vorig is gehouden over dit onderwerp. De Taskforce verbindt zich aan Operation Clean Sweep® (OCS), een convenant van kunststofproducenten om korrelverlies aan te pakken.  

Aanleiding van de conferentie in september was de publiciteit die milieuorganisatie Plastic Soup Foundation zocht met de vondst van plastic korrels in het water en op oevers in de haven van Rotterdam. Ann Geens, sitemanager van producent Ducor en voorzitter van de Taskforce, erkent het probleem. ’Ik moet eerlijk bekennen dat onze ogen zijn open gegaan. Er liggen in het Rotterdamse havengebied te veel losse pellets (korrels) op kades, bedrijfsterreinen en ook in het water. We pakken als Ducor dit probleem nu aan, maar dat moet natuurlijk veel breder gebeuren. Ik ben daarom erg blij dat we zoveel partijen in de hele keten bij elkaar hebben kunnen brengen. Alleen samen kunnen we dit probleem oplossen.” 

Operation Clean Sweep® 

De Taskforce heet voluit Taskforce Clean Sweep Rotterdam, naar het programma Operation Clean Sweep® van PlasticsEurope, de brancheorganisatie van de kunststof producerende industrie. Dit convenant is breed ingeburgerd in de industrie en ondertekenaars streven naar nul emissie van plastic pellets, poeders en vlokkenHet platform staat open voor alle organisaties en bedrijven uit de kunststofindustrie, die de bereidwilligheid tonen de OCS-belofte te ondertekenen. Ann Geens: “Met de Taskforce Rotterdam staan we volledig achter het programma van OCS. Naast bewustwording geeft het ook praktische handvatten voor de aanpak van het probleem. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de werklocatie, maar ook aanscherpen van procedures en bewustwording creëren en trainen van het personeel. Er komen steeds meer ondertekenaars van OCS, zoals onlangs nog het Havenbedrijf Rotterdam dat als neutraal platform in de Rotterdamse haven het belang van programma ondersteunt.  

Meer bedrijven  

De bedoeling is dat zoveel mogelijk bedrijven en organisaties in de gehele keten zich aansluiten bij de taskforce. In de haven van Antwerpen is een vergelijkbare taskforce actief. Daar wordt door bedrijven, transporteurs, overheden en milieuorganisaties gewerkt aan het gezamenlijk verminderen van vervuiling door plastics. De Taskforce Rotterdam heeft een kerngroep van deelnemers die bestaat uit Havenbedrijf Rotterdam N.V., PlasticsEurope Nederland, Ducor Petrochemicals BV, DCMR, Deltalinqs, LyondellBasell, Shin-Etsu; Rijkswaterstaat, Huntsman en Rotterdam Polymer Hub.   

De kerngroep heeft de eerste – digitale- bijeenkomsten gehad – en werkt aan thema’s als bewustwording, handhaving, historische vervuiling en opruiming. In diverse werkgroepen zullen in de komende maanden actieplannen rondom deze onderwerpen worden gemaakt.  

Meer informatie over het Operation Clean Sweep® programma kunt u hier vinden.