Bedrijfstop in gesprek over ‘anders reizen’

Hoe krijg je personeel zo ver om de auto te laten staan? Waar liggen de beste kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen? Zulke vragen kwam aan bod tijdens een overleg van het projectteam Anders Reizen, bestaande uit de CEO’s van ruim 40 grote bedrijven. VodafoneZiggo ontving deze groep in het nieuwe centrale kantoor.

De deelnemende organisaties tellen ruim 300.000 medewerkers. Samen willen deze bedrijven duurzame, zakelijke mobiliteit beter inzetten om hun CO2-uitstoot te reduceren. Dat betekent minder reizen met de auto, vaker de fiets of de trein pakken en ruim baan voor elektrisch vervoer.

Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo pleit voor een integrale benadering van CO2-reductie. “Alleen als we medewerkerstevredenheid, bedrijfscultuur en de noodzaak van reizen met elkaar in verbinding brengen, zullen we de echte omslag kunnen maken.” VodafoneZiggo bood onlangs alle medewerkers een ov-jaarkaart aan om het reizen met de trein te stimuleren.

Laurentien van Oranje leidde een discussie, waarin vooral aandacht was voor de verschillende manieren om de uitstoot van broeikasgassen op een lager pitje te zetten. Van de tien belangrijkste maatregelen is er slechts één door alle bedrijven ingevoerd: het flexibel werken. “Flexwerken zorgt voor minder reisbewegingen en spreiding van verkeersdrukte”, aldus Jeroen Hoencamp. “Maar dat is pas het begin.”

De top 10 van werkgeversmaatregelen om duurzamer te reizen (bron: Anders Reizen):

1: niet reizen: onnodige mobiliteit voorkomen door flexibel te werken, denk aan thuiswerken en kantoordelen.
2: parkeerbeleid invoeren: medewerkers die dichtbij wonen, stimuleren om met de fiets te reizen door alleen een parkeerplaats vanaf een minimale woon/werk-afstand (15 km) toe te kennen.
3: schoner wagenpark: alleen nog leaseauto’s aanbieden die milieuvriendelijk(er) zijn.
4: stimulerend mobiliteitsbudget invoeren: het budget dat werknemers krijgen om hun vervoer te bekostigen, zó opstellen dat zij zuinig rijgedrag en een schone autokeuze beloond krijgen.
5: leaserijders óók een mobiliteitskaart geven, zodat ze het openbaar vervoer leren kennen als een passend alternatief om de files te ontwijken.
6: een kantoor kiezen dat dicht bij een knooppunt ligt voor het openbaar vervoer, bijvoorbeeld een trein- of busstation.
7: nieuwe medewerkers (tijdelijk) gratis openbaar vervoer aanbieden tussen woonplaats en werkplek.
8: medewerkers met privéauto gratis openbaar vervoer aanbieden voor privé en zakelijk.
9: vaker de trein verkiezen boven het vliegtuig: binnen een straal van 700 kilometer blijken reizen per trein en vliegtuig naar dezelfde plek vaak vergelijkbaar qua tijdsduur.
10: een gedragscampagne organiseren: medewerkers duurzaam reizen laten ervaren.

Afgevaardigden van de volgende organisaties waren aanwezig bij de bijeenkomst over anders reizen: ABN AMRO, Accenture, Achmea, Aegon, Alphabet Lease, ANWB, Arcadis, Asito, ASR, ASML, Cap Gemini, CGI, Conclusion, Deloitte, DSM,  Eneco, Enexis, Essent, Gasunie, Nederlandse Spoorwegen, NUON, Philips, PON, ProRail, Rabobank, Shell, Stedin, Strukton, Tauw, TBI, Triodos, UMCG, Vebego, Vivat, VNO-NCW, VodafoneZiggo. Vanuit de overheid waren er vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de Provincie Noord-Brabant.

Share Button