Voor organisaties is er een groeiende noodzaak om duurzaamheid aan te pakken. De risico’s waarmee bedrijven worden geconfronteerd, worden groter en complexer als gevolg van de klimaatverandering, pandemieën, toenemende digitalisering en verstoringen in wereldwijde logistieke ketens. Met BDO Sustainability wordt alle relevante expertise van BDO, zowel nationaal als internationaal, geïntegreerd. De komende periode zal onder deze vlag BDO’s duurzaamheidsdienstverlening worden verstevigd en uitgebreid.

De toenemende risico’s leiden tot maatschappelijke vragen vanuit consumenten, investeerders en de politiek. “De roep om transparantie en verantwoording op ESG-aspecten is zeker niet nieuw en raakt onze dienstverlening direct op dagelijkse basis. Als BDO hadden we al jaren expertise in huis op het gebied van onder andere assurance rondom maatschappelijke verslaglegging en adviesdiensten op een specifiek thema als vastgoedverduurzaming. Met BDO Sustainability integreren, verbreden en verstevigen we deze dienstverlening en zijn daarmee nog beter in staat om met klanten integraal het gesprek hierover aan te gaan. Ook is het onze ambitie om deze dienstverlening onder de vlag van BDO Sustainability door te ontwikkelen”, zegt Chris van den Haak, voorzitter van BDO Sustainability.

ESG: transitie, reporting en assurance

De ESG-professionals binnen BDO helpen klanten bij de transitie naar een duurzamere organisatie en bieden ondersteuning bij de bijbehorende rapportage en assurance. Adrianca Mens, hoofd van het ESG assuranceteam van BDO Sustainability: “Wij hebben onze ESG-dienstverlening onderverdeeld in de thema’s transitie, reporting en assurance. Op die manier kunnen we organisaties met een verschillend volwassenheidsniveau op het gebied van duurzaamheid helpen met het zetten van hun vervolgstappen. Door de huidige disruptieve maatschappelijke ontwikkelingen is de noodzakelijke transitie richting meer duurzaamheid urgenter dan ooit.”

Om organisaties een eerste inzicht te geven in waar ze staan op het gebied van hun duurzaamheidsambities, heeft BDO de kosteloze Sustainability Readiness Tool ontwikkeld.

BDO voor mens en maatschappij

BDO is zich intrinsiek sterk bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. De BDO-strategie 2021-2025 heeft dan ook niet voor niets de naam ‘BDO voor mens & maatschappij’. Vanuit die gedachte ontplooit BDO binnen het daarvoor opgerichte BDO Impact Centre sociaal-maatschappelijke projecten en duurzaamheidsinitiatieven, waarbij onze medewerkers de drijvende kracht zijn.