Ook vakbonden en Burma groepen in andere Europese landen hebben laten weten de campagne tegen Austrian Airlines/Lauda Air definitief stop te zetten. De Europees wijde campagne tegen het bedrijf was begin 2005 reeds opgeschort, toen het bedrijf diens vluchten naar Burma opschortte, formeel vanwege de tsunami. Nu het bedrijf ook in het nieuwe “toeristenseizoen” niet meer is gaan vliegen op Burma en ook geen plannen daartoe heeft, hebben FNV en Burma Centrum besloten de campagne helemaal te staken. FNV en Burma Centrum hebben dit vandaag ook schriftelijk aan Austrian Airlines/Lauda Air laten weten, en hun erkentelijkheid getoond voor het besluit van het bedrijf.

Eind 2002 was Lauda Air als eerste en enige maatschappij ter wereld begonnen met intercontinentale vluchten naar Burma. Dit ondanks de wereldwijde kritiek. In 13 Europese landen werd vervolgens een campagne opgezet tegen het bedrijf. Tienduizenden actiekaarten werden verspreid en er vonden in diverse landen protestacties plaats op onder meer luchthavens. De Burmese oppositiepartij NLD van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi, onafhankelijke Burmese vakbond FTUB en Burmese regering in ballingschap hadden allen Austrian Airlines schriftelijk verzocht om te stoppen met hun vluchten naar Burma. Toerisme en investeringen steunen in praktijk de militaire dictators en dragen bij aan dwangarbeid in Burma. De Nederlandse regering en de EU ontmoedigen daarom officieel toerisme naar dit land.

Lauda Air is niet het eerste bedrijf dat stopt met zaken doen met Burma: tientallen bedrijven (waaronder Pepsi, Heineken, Djoser, Kras Ster Vakanties etc.) stopten al eerder. De focus verschuift in toenemende mate naar de Franse oliemaatschappij Total; begin 2005 is een internationale campagne begonnen tegen diens investeringen in Burma. Daarnaast heeft de FNV in november een officiële klacht ingediend bij de Nederlandse regering tegen vier Nederlandse houtimporteurs die in Burma economisch actief zijn.