“Binnen de maritieme sector kan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een steeds grotere rol spelen.”

Naast sociale thema’s en stakeholder betrokkenheid, spelen milieuthema’s tegenwoordig een steeds belangrijkere rol. Wet- en regelgevende instanties hebben een flinke aanjaagfunctie en hoewel het MVO-bewustzijn nog maar beperkt aanwezig is zien we de laatste vijf jaar een toename hiervan. Aangezien bijna de helft van onze maritieme omzet internationaal wordt gemaakt, kunnen Nederlandse bedrijven daar impact hebben en extra kansen genereren. Bij MVO wordt een breed perspectief gehanteerd, goed weergegeven in de verhouding tussen de drie P’s: People, Planet en Profit.Bij de ecologische impact wordt niet alleen gekeken naar de impact van het productieproces, maar ook naar die van het product tijdens gebruik en de end-of-life fase. Dat maakt duurzaam ondernemen onderdeel van een ketenproces. Daarom moeten alle stakeholders, waaronder eindgebruikers, hier gezamenlijk invulling aan geven.

Lees hier de volledige column van Arjen Uytendaal, directeur Nederland Maritiem Land