De stijgende consumentenvraag, de druk die ngo’s uitoefenen op retailers en het verbeteren van de concurrentiepositie zijn de belangrijkste redenen waarom Super de Boer koploper wil worden in duurzaamheid.

Weten wat er speelt
Super de Boer trekt de kar in het project ‘Duurzaamheid in Retail’ met ngo’s, kennisinstellingen en leveranciers. De organisatie TransForum, opgericht door overheid en bedrijfsleven om duurzaamheid te bevorderen, speelde een sturende rol in het project.

We weten wat er speelt in de keten en wat de consumenten en ngo’s willen, stelt duurzaamheidsmanager Caspar Woolthuis van Super de Boer. Zo zal dierenwelzijn een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de toekomst.

Lees het volledige artikel via de link.